zapisz30akcja

 

Zielony Konkurs - Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

 

Dla kogo to konkurs? 

Dla wszystkich zarejestrowanych Klubów Naszej Ziemi. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolnym, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły wyższe)

Cel

Cel edycji konkursu 2012/2013 to zrozumienie problemu i konieczności segregacji odpadów, propagowanie segregacji i recyklingu odpadów, poznanie lokalnych rozwiązań stosowanych w gospodarce odpadami.

Co trzeba zrobić?

Zadanie konkursowe jest różne w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Co będzie oceniane?

Na poziomie przedszkolnym staranność, ujęcie (sposób ilustracji tematu), kompozycja. Na poziomie szkoły podstawowej: poprawność merytoryczna, ciekawa forma, umiejętność stworzenia reportażu z działania, scenariusz, zaangażowanie klubowiczów, ogólny efekt. Na poziomie gimnazjalnym i szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą dociekliwość, ilość zdobytych informacji, różnorodność, forma (montaż, zdjęcia, spójność logiczna całości).

Harmonogram konkursu

do 20 maja 2013 – nadsyłanie prac (decyduje data stempla pocztowego)
1 czerwca 2013 – ogłoszenie wyników na stronach internetowych, rozesłanie dyplomów i nagród
 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Nie jesteś Klubowiczem? To nie problem, dołącz do nas, załóż Klub i startuj w konkursie! :)

Jak to zrobić dowiesz się na tutaj

Załączniki