zapisz30akcja

 

Kilka słów o programie „Wiślana szkoła”

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

"Wiślana Szkoła” to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Obok części edukacyjnej, program tworzy też część konkursowa, w ramach której placówki mogą przystąpić do zdobywania certyfikatu „Wiślanej Szkoły”. Aby otrzymać to unikatowe wyróżnienie, należy zarejestrować swoją placówkę na stronie internetowej Programu www.wislanaszkola.pl, a następnie wykonać sześć zadań konkursowych, dokumentując zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz rzeki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Impact (www.art-impact.pl) oraz Urzędem m. st. Warszawa.

Zachęcamy do dołączenia do Programu i wspólnych działań dla Wisły w Warszawie!

Program „Wiślana szkoła” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.