zapisz30akcja

 

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym „Sieć dobrych pomysłów”

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone


Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia uruchamiają konkurs na projekty promujące racjonalne wykorzystanie energii i zwiększające w wymierny sposób efektywność energetyczną. To cenna inicjatywa wspierająca aktywność lokalną oraz promująca rozsądne korzystanie z energii elektrycznej i zwiększanie efektywności energetycznej – wyzwania ekonomicznego i ekologicznego oraz priorytetu dla krajów Unii Europejskiej, a ponadto jednego z podstawowych zadań polskiej prezydencji w Unii.

Do wygrania dofinansowanie do 15.000 złotych dla najlepszych zgłoszonych projektów, łączny budżet konkursu to 100.000 złotych. W pierwszej, pilotażowej edycji, konkurs obejmuje obszar gmin: Łomża, Ełk, Siedlce oraz miasta i gminy Chęciny. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola i szkoły wszystkich szczebli, urzędy gminy, organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe i media.