facebook

Działania

Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." składa się z edukacyjnego programu podstawowego  - zajęć ekologicznych oraz konkursu grantowego (udział w tym drugim nie jest obowiązkowy). Program jest skierowany do istniejących, a także do nowopowstających Klubów Naszej Ziemi, funkcjonujących przy placówkach oświatowych i wychowawczych w całej Polsce. Działalność Klubów w ramach programu będzie opierała się na realizacji jednego z czterech tematów zaproponowanych przez Organizatorów. Wszystkie Kluby będą miały także możliwość przeprowadzenia autorskiego programu edukacji ekologicznej w ramach konkursu grantowego.

Obecna rejestracja do programu kończy się 30 września 2010 roku.

Zapraszamy do rejestracji na stronie: www.pgrozwia.pl