zapisz30akcja

O Programie

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. Ma on na celu stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego. Program realizowany jest w ramach partnerstwa firmy Procter & Gamble i Fundacji Nasza Ziemia.

 

Program jest częścią globalnej inicjatywy firmy Procter and Gamble o nazwie "P&G Live, Learn & Thrive." Jest ona poświęcona dzieciom: wspieraniu ich edukacji, a także umożliwianiu zdrowego życia i rozwoju.  Od 2006 roku program był realizowany na warszawskim Targówku, od 2009 roku zostaje rozszerzony na całą Polskę. Ideą nowej formy Programu jest połączenie działania na rzecz środowiska z działaniami na rzecz dzieci i ma on formę edukacji ekologicznej realizowanej w Klubach Naszej Ziemi w całej Polsce. Obecnie rozpoczęła się druga edycja programu.

Program "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się." składa się z edukacyjnego programu podstawowego  - zajęć ekologicznych oraz konkursu grantowego (udział w tym drugim nie jest obowiązkowy). Program jest skierowany do istniejących, a także do nowopowstających Klubów Naszej Ziemi, funkcjonujących przy placówkach oświatowych i wychowawczych w całej Polsce. Działalność Klubów w ramach programu będzie opierała się na realizacji jednego z czterech tematów zaproponowanych przez Organizatorów. Wszystkie Kluby będą miały także możliwość przeprowadzenia autorskiego programu edukacji ekologicznej w ramach konkursu grantowego.


Tematy w ramach programu "P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.":

 

Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane w programie Kluby otrzymują:


Kluby mogą także liczyć na merytoryczną pomoc koordynatorów Fundacji Nasza Ziemia.


Zapraszmy na stronę programu P&G Żyj, poznawaj, rozwijaj się.