facebook

GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI 2014

 

 

Do kogo kierowany jest projekt?


Projekt kierowany jest do gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza.


 

 

 

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego, w podejmowaniu działań:

 mieszkańców i turystów przebywających nad Bałtykiem.

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz    wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.


Na czym polega udział w projekcie?

Udział w projekcie polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

Co oznacza dla gminy podpisanie deklaracji udziału

Podpisanie przez gminę deklaracji oznacza chęć jej udziału w projekcie „Gmina przyjazna Bałtykowi” i przejście do dalszego etapu polegającego na poddaniu się ocenie przez:

 ◦ mieszkańców i turystów okresowo przebywających na terenie danej gminy, w publicznym głosowaniu poprzez aplikację internetową w zakresie:

 ◦ zespół ekspertów Fundacji Nasza Ziemia, na podstawie złożonego przez gminę Sprawozdania z realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców i turystów.


 Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 50% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

 

Korzyści dla gmin biorących udział w projekcie

Gminy zgłoszone do projektu będą miały możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych w czasie Pikniku ekologicznego organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia w Gdańsku – Brzeźnie. 

Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi” będą promowane na stronach Fundacji Nasza Ziemia oraz zyskają możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych do dnia 31 lipca 2015 r.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Ważne terminy

Start projektu: 28 maja 2014r.

Podpisanie deklaracji przez gminę: do 16 czerwca 2014r.

Piknik ekologiczny w Gdańsku – Brzeźnie: 22 czerwca 2014 r.

Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: 22 czerwca – 31 lipiec 2014r.

Przesłanie Sprawozdań z przeprowadzonych przez gminy działań edukacyjnych: 25 lipca 2014r. (liczy się data stempla pocztowego)

Uzyskanie tytułu „Gmina przyjazna Bałtykowi” i ogłoszenie wyników: 11 sierpnia 2014r.
 

Przesyłanie deklaracji

Podpisaną deklarację (Deklaracja 2014 - plik w załączeniu poniżej) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

 

Więcej informacji u koordynatora projektu:

Małgorzata Izdebska
malgosia.izdebska@naszaziemia.pl
tel. +48 512 158 324

 

.

Załączniki