zapisz30akcja

Edukacja Przygodą: Experiental Education w Polsce

Experiental Education to program złożony z dwóch części: naukowej (konferencja i warsztaty towarzyszące oraz publikacja zwarta podsumowująca konferencję) oraz praktycznej (seria kursów i warsztatów dla nauczycieli, edukatorów i animatorów).

Celem programu jest rozwój naukowy oraz wsparcie implementacji powstałej teorii w działania praktyczne, wspierające włączenie edukacji poprzez doświadczenie (czyli właśnie Experientale Education) dokatalogu narzędzi i metod edukacyjnych. Jest to projekt innowacyjny, nie znajdujący swoich odpowiedników w Polsce. 

Badania naukowe i dotychczasowe doświadczenia organizatorów pokazują, że działania oparte na teorii Experiental Education mogą być odpowiedzią na niektóre problemy społeczne, zaobserwowane we współczesnej Polsce:
1) zahamowanie wzrostu kapitału społecznego
2) wzrastający odsetek dzieci i młodzieży borykających się z problemem otyłości i spadku kondycji fizycznej
3) identyfikowanie edukacji fizycznej ze sportem dzieci i młodzieży, powodujące rezygnowanie z aktywności fizycznej dzieci mniej sprawnych i mniej utalentowanych
4) zadowalający poziom wiedzy teoretycznej polskich uczniów, przy jednocześnie niskich umiejętnościach powiązania teorii z praktyką
5) brak polskich źródel wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresi pedagogiki przygody
6) realizacja edukacji przyrodniczej w klasie zamiast w terenie; metodami statycznymi zamiast metod aktywnych, praktycznych ukazujących zależności w środowisku poprzez obserwację i działanie.