zapisz30akcja

Czyste środowisko - pokochaj komfort!

Aktualnie działanie programu zostało zawieszone

Program edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Czyste środowisko - pokochaj komfort!Program Edukacji Ekologicznej „Czyste Środowisko - pokochaj komfort!”, powstał w 2003 roku z inicjatyw firmy Metsä Tissue, dotychczasowego jego głównego i jedynego sponsora. Twórcą i Koordynatorem Programu jest Fundacji Nasza Ziemia. Był to wówczas jeden z pierwszych w Polsce programów odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility). Program od razu został doceniony – firma Metsä Tissue uzyskała za jego zainicjowanie i wspieranie prestiżowy tytuł „Dobroczyńcy Roku 2004”.

Za konsekwentne wspieranie publicznej edukacji ekologicznej, w roku 2007 firma Metsä Tissue została uhonorowana także przez Fundację Nasza Ziemia statuetką „Przyjaciel Ziemi”.

W ciągu kolejnych jego edycji poruszaliśmy różne aspekty problemu ochrony środowiska i Zrównoważonego Rozwoju - w szczególności recykling, segregacja odpadów, oszczędzanie energii, oszczędzanie wody etc. Zwracaliśmy też szczególną uwagę na ochronę zasobów przyrodniczych Ziemi, uzmysławialiśmy uczniom jak wielkie bogactwo i różnorodność gatunkowa występuje w naszym kraju.

Naszym wspólnym celem jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Realizując Program przekazujemy treści dotyczące: związku człowieka z przyrodą, konieczności poszanowania zasobów przyrody, zasad „odpowiedzialnej konsumpcji”, konieczności stosowania selektywnej zbiórki odpadów oraz rozwoju cywilizacji na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Głównym odbiorcą naszego Programu są uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Konstancin-Jeziorna. Niektóre jego elementy są jednak skierowane także dla dorosłych mieszkańców.

 

  

 

Tematem przewodnim planowanej, kolejnej edycji Programu na rok 2009/2010 będzie Morze Bałtyckie. Będziemy uczyć o tym, że chronić cenne zasoby naszego Bałtyku możemy nie tylko mieszkając na wybrzeżu, ale w każdym miejscu w Polsce, a dokładniej w każdym miejscu leżącym na ogromnym terenie zlewni tego morza. Do Morza Bałtyckiego wpadają wielkie rzeki europejskie takie jak Wisła i Odra z terenu Polski, a także Niemen z Białorusi, Litwy i Rosji; Newa z Rosji; Göta älv ze Szwecji. Oznacza to, że woda ze wszystkich mniejszych cieków wodnych  należących do dorzecza tych rzek wpada do Bałtyku.

Chroniąc wody naszych rzek, zakładając oczyszczalnie ścieków, a także ograniczając nawożenie oraz stosowanie szkodliwych środków ochrony roślin w rolnictwie jednocześnie wpływamy na jakość wody naszego morza. Już wkrótce uczniowie konstancińskich szkół staną się ekspertami w tej dziedzinie.