facebook

Partnerzy
Jubileuszowej 25. Akcji Sprzątanie świata – Polska

 

          

PARTNER LOGISTYCZNY KAMPANII "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA"

 


 

Przeczytaj o naszych Partnerach:Fundacja Nasza Ziemia została beneficjentem grantu, przyznanego przez The Coca-Cola Foundation na realizację ogólnopolskiej kampanii wspierającej selektywną zbiórkę odpadów. Celem kampanii jest edukacja i budowanie świadomości społeczeństwa na temat segregacji i recyclingu, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań wykonanych z PET. Kampania realizuje i wspiera także cele Jubileuszowej 25. Akcji Sprzątanie świata – Polska.

Kampania o nazwie „rePETa”, będzie realizowana przy współpracy z samorządami oraz szkołami. Poza dystrybucją pojemników przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych, obejmie ona również cykl wydarzeń angażujących lokalne społeczności, oraz konkurs edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych. 10 najlepszych szkół otrzyma w pełni wyposażone pracownie z drukarką 3D, wykorzystującą filament z przetworzonych opakowań PET i robotami, dzięki którym można uczyć się podstaw kodowania.
 PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli.

Działania Fundacji skupiają się na najistotniejszych zagadnieniach i relacjach związanych ze znaczeniem tworzyw sztucznych we współczesnym świecie, w oparciu o rzetelną wiedzę, z wykorzystaniem programów edukacyjnych, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska, zdrowia publicznego i w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Więcej na www.plasticseurope.pl
 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR realizuje projekty mające na celu kompleksową informację i edukację na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. 

PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. W imieniu firm wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Stowarzyszenie promuje również bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony”.
 


PARTNER LOGISTYCZNY KAMPANII
"SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA"


Grupa DB Schenker od wielu lat konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Od ponad 15 lat wspiera Akcję Sprzątanie świata - Polska i współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia.

Jednym z jej najważniejszych założeń jest szacunek wobec środowiska naturalnego i ciągłe doskonalenie procesów i technologii uwzględniających potrzeby ekologiczne.

Więcej o DB Schenker i zaangażowaniu społecznym na www.dbschenker-csr.pl
 REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. posiada ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie zbiórki, przetwarzania, odzysku oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  Zakłady przetwarzania prowadzone przez REMONDIS Electrorecycling prowadzone są m.in. w Austrii, Francji, Niemczech i Polsce.

Od ponad pięciu lat firma współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia w ramach Akcji Sprzątanie świata - Polska i w programie zbiórki telefonów komórkowych.

Więcej: http://www.remondis-electro.pl
 Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. należy do renomowanej Grupy REMONDIS działającej od lat w wielu krajach Europy i całego świata w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.

Celem działania Electro-System jest organizacja przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

Więcej: http://www.electro-system.pl