zapisz30akcja

Fundacja Nasza Ziemia

   

 

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Nasza Misja:

Dążymy do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.

Misję realizujemy poprzez aktywne działania w 4 obszarach.

Obszary działań Fundacji Nasza Ziemia:

W każdym z tych obszarów realizujemy konkretne cele. Dzięki ponad 20letniemu doświadczeniu, licznym parterstwom, a także dzięki wsparciu wolontariuszy oraz darczyńców osiągamy zakładane rezultaty.

Cele Fundacji Nasza Ziemia

Odzwierciedleniem naszej misji, obszarów działań i stawianych celów są realizowane przez nas Programy (aby poznać je bliżej kliknij tutaj).

W każdym naszym programie zaplanowaliśmy element działań edukacyjnych oparty o filozofię pedagogiki Outdoor and adventure education (pedagogika przygody czy też pedagogika przeżyć). Bazując na naszym doświadczeniu oraz inspirując się doświadczeniami ośrodków krajowych i zagranicznych zachęcamy do doświadczania przyrody i ochrony środowiska w bezpośrednim działaniu, w terenie, w kontakcie z naturą.

Naszą Misję wypełniamy poprzez działania i programy realizowane w szerokim, wielosektorowym partnerstwie, gdyż jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy działać bardziej skutecznie, dotrzeć do szerszego grona odbiorców czy zrobić więcej.

Zapraszamy do zakładki Historia (kliknij), aby poznać 20 lat naszych działań i sukcesów w działalności na rzecz edukacji ekologicznej i obywatelskiej. W zakładce Nagrody przeczytasz o najważniejszych odznaczeniach przyznanych Fundacji.

 

Masz pytania?
Zastanawiasz się, czy i co razem moglibyśmy zrobić dla środowiska?
A może potrzebujesz inspiracji i chcesz zaangażować się w nasze Programy?
Skontaktuj się z nami!