facebook

W dniu 7. marca zostały przeprowadzone warsztaty w drugich klasach gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Fundacja Nasza Ziemia została poproszona o przeszkolenie uczniów z segregacji odpadów i opowiedzenia o jej pozytywnych skutkach. Potrzeba zorganizowania tych zajęc wynika z niedawno (01.02.2014) wprowadzonych nowych zasad dotyczących gospodarki odpadów komunalnych.

Uczniowie gimnazjum podczas zajęć dowiedzieli się o zagrożeniach i niebezpieczeństwach dla środowiska wynikających ze złego gospodarowania odpadami. Zostało im również wytłumaczone, jakie są zasady segregacji w ich gminie i na co należy zwracać szczególną uwagę. „Owocem“ warsztatów było przygotowanie plakatów z informacjami dotyczącymi odpowiedniej segregaci odpadów, które zostaną powieszone w szkole nad koszami na śmieci.

Ponad to, w ramach projektu ekologicznego, drugie klasy gimanzjum będą miały za zadanie przeszkolenie trzecich klas podstawówki z tego samego tematu.  

Zdjęcia pokaz slajdów PicLens