facebook

"Globalne ocieplenie a rozwój zrównoważony"

Pod takim tytułem odbyło się wczoraj seminarium dla nauczycieli dzielnicy Praga Południe

W ramach programu "Ogród - ostoja zwierząt" w tym roku Fundacja Nasza Ziemia we współpracy z firmą Boeing buduje na Pradze Południe ogród przyjazny zwierzętom, który będzie służył jako pomoc dydaktyczna wszystkim placówkom z terenu dzielnicy. 

Oprócz ogrodu, nauczyciele mogą wziąć udział w cyklu czterech seminariów poświęconych ochronie środowiska. Zaczęliśmy cykl w lutym, tematem budowania ogrodów przyjaznych zwierzętom, a wczoraj spotkanie poświęcone globalnemu ociepleniu poprowadziła Małgrzata Izdebska, członek zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

W trakcie zajęć nauczyciele poznali mechanizmy dziejących sie na naszych oczach zmian klimatycznych, przyjrzeliśmy się cywilizacjom, które upadły z tego powodu. Była też mowa o możliwych, niestety mało wesołych scenariuszach na przyszłość.

W drugiej części w ramach warsztatu uczestnicy próbowali wymyślić rozwiązania, które mogą pomóc zahamować  globalne ocieplenie, tak by przekazać naszym dzieciom i wnukom świat jaki znamy. Na szczęście pomysłów było niemało :)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom seminarium za przybycie oraz Pani Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe Marzenie Adamiak za wsparcie.

Zdjęcia pokaz slajdów PicLens