facebook

 

Ponad 107.000 Polaków zwróciło uwagę, że nie ma śmieci – są surowce!

Jest już podsumowanie efektów Akcji Sprzątanie świata - Polska 2017 - największego w Polsce społecznego i wolontarystycznego programu na rzecz poszanowania środowiska.

 

Głównym celem tegorocznej Akcji było propagowanie przesłania „Nie ma śmieci – są surowce” i edukacja nt. recyklingu i selektywnej zbiórki. „Z efektu jesteśmy zadowoleni, bo wśród uczestników Akcji, który nadesłali sprawozdania, 100% przeprowadziło działania edukacyjne na ten temat, a ponad 90% dodatkowo propagowało temat odpowiedzialnej konsumpcji i unikania tworzenia odpadów. W działaniach edukacyjnych: konkursach, programach, happeningach, koncertach i przedstawieniach – a było ich ponad 1500 – jak i w lokalnych porządkach, udział wzięło ponad 107.000 osób w całej Polsce!!!” - powiedział Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

 

 

Ważnym elementem Akcji był konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z zadaniem interpretacji hasła „Nie ma śmieci – są surowce”. Konkurs był bardzo popularny, nadesłane zostało ponad 1500 prac. W przeważającej większości były one bardzo dojrzałe i poprawne merytorycznie, ciekawe i wykonane z wielkim nakładem pracy, zaangażowania i serca . Co najważniejsze, wskazywały one na wykorzystanie surowców w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym i na wartość z prowadzenia segregacji odpadów.

 

Cieszymy się, że tegoroczna Akcja Sprzątanie świata była dużym sukcesem. Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia mieliśmy możliwość dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców z informacją o właściwym postępowaniu z opakowaniami po środkach ochrony roślin, zarówno tych profesjonalnych, jak i przeznaczonych do użytku amatorskiego– powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

 

Centralnym wydarzeniem Akcji było sprzątanie brzegów Wisły w Warszawie przez Ambasadorów akredytowanych w Warszawie oraz wolontariuszy z warszawskich szkół i wolontariatów pracowniczych. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych była bardzo wysoka frekwencja, a zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej było także bardzo duże – działało z nami 20 Ambasadorów ze wszystkich kontynentów. Współorganizatorem tego wydarzenia był Ambasador Australii Paul Wojciechowski i pracownicy Ambasady Australii oraz Wydział Zieleni Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Do akcji przyłączył się również aktor Wojciech Solarz. Tutaj można obejrzeć film z tego wydarzenia.

 

Istotną częścią Akcji była kampania informacyjna w mediach popularyzująca przesłanie „Nie ma śmieci – są surowce”. Przyniosła ona fantastyczne zasięgi: ponad 20.000.000 osób w zasięgu kampanii i ponad 6.000 artykułów i wypowiedzi. Jest to duży wkład w edukację odpadową i wsparcie dla działań edukacyjnych, którą powinny z mocy prawa prowadzić wszystkie organizacje odzysku i samorządy w Polsce.

 

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest działaniem wolontariackim, częścią globalnego ruchu Clean Up the World. Została zainicjowana w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, a koordynowana jest przez Fundację Nasza Ziemia. Akcja realizuje i propaguje także Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (więcej o Celach ZR).

 

W roku 2017 oficjalnymi partnerami i dobroczyńcami Akcji były:

Fundacja ProKarton - propagująca selektywną zbiórkę wszystkich opakowań, a szczególnie kartoników po płynnej żywności

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA - od 15 lat prowadząca dla samorządów i przedsiębiorców programy wsparcia gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i edukacji odpadowe

System Zbiorki Opakowań Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin - który wydajnie, skutecznie i za darmo umożliwia oddawanie opakowań po środkach ochrony roślin każdemu rolnikowi w Polsce

DB Schenker – od 15 lat partner logistyczny Akcji, firma z grona liderów Odpowiedzialności Społecznej Biznesu

LocalSpot – dający obywatelom narzędzie do zgłaszania wszelkich problemów społecznych bezpośredni do swojej gminy

 

Wsparcia finansowego na organizację tegorocznej edycji Akcji udzieliły także firmy Coca Cola HBC i Carlsberg Polska.

 

Serdecznie dziękujmy za wsparcie oficjalnym Partnerom Akcji oraz wszystkim sponsorom, dobroczyńcom i partnerom działań lokalnych!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i lokalnym organizatorom Akcji – za zaangażowanie, za trud organizacji, za wrażliwość na sprawy poszanowania środowiska oraz za budowanie kapitału społecznego, współpracy i jednoczenia wokół spraw istotnych tak dla lokalnych społeczności, jak dla całego społeczeństwa w Polsce, Europie i na całym świecie!!!

 

Już zapraszamy na przyszłoroczną, jubileuszową edycję Akcji – szykujemy coś specjalnego!!!

Załączniki