facebook

Trwa Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Zachęcając obywateli do redukowania, ponownego wykorzystywania i do recyklingu odpadów KE podkreśla znaczenie tych trzech czynników – ale to ten pierwszy element jest najważniejszy! 

W ciągu Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (ETRO) KE będzie kładła nacisk na ten właśnie fakt.

Dlaczego redukcja jest najważniejsza?
W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów przyznano pierwszeństwo zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi, a składowanie i spalanie bez odzysku energii uznano za rozwiązania najgorsze.

W badaniu przygotowanym przez Komisję szacuje się, że pełne wykonanie unijnych przepisów dotyczących odpadów pozwoliłoby zaoszczędzić 72 mld euro rocznie, zwiększyć roczny obrót unijnego sektora gospodarowania odpadami i ich recyklingu o 42 mld euro i utworzyć ponad 400 000 miejsc pracy do 2020 r.

Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu celów w zakresie odpadów, a wyniki tego przeglądu zostaną uwzględnione w planowanym na 2014 r. przeglądzie polityki.

16 do 24 listopada, czyli czas ETRO
KE za cel stawiają sobie, zwiększanie wiedzy na temat sposobów zmiany nawyków w Europie oraz dyskusja na temat oszczędnego gospodarowania zasobami i gospodarki obiegowej.

W projekcie, koordynowanym przez Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Gospodarowania Odpadami (ACR+) i wspieranym w ramach programu UE LIFE+, uczestniczy obecnie 17 państw, w tym 3 państw spoza UE.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów mają ogromny potencjał. Robimy duże postępy w dziedzinie postępowania z odpadami: ograniczamy składowanie a zwiększamy recykling. Inicjatywy skierowane do ogółu obywateli, takie jak Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, pełnią ważną rolę w upowszechnieniu idei społeczeństwa wytwarzającego zerową ilość odpadów”.

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, trwającego od 16 do 24 listopada, będzie się mówić na wiele nowych sposobów o redukcji odpadów, ponownym wykorzystywaniu produktów i recyklingu materiałów.

Celem jest opracowanie i wypróbowanie narzędzi służących komunikacji z urzędami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, szkołami i indywidualnymi obywatelami. Punktem kulminacyjnym będą dni tematyczne poświęcone zapobieganiu powstawaniu odpadów – w tym roku nacisk położony zostanie na kwestie związane z ponownym wykorzystywaniem produktów. W tych dniach będą organizowane lokalne pchle targi, warsztaty naprawcze i imprezy polegające na wymianie produktów.

W okolicy 10 maja 2014 r. odbędzie się powiązany z ETRO Europejski Dzień Sprzątania. Hasło „Posprzątajmy Europę” ma zgromadzić ochotników gotowych zbierać odpady w swoich miejscowościach i na plażach. Celem tej inicjatywy jest nie tylko posprzątanie śmieci, lecz również rozpoczęcie dyskusji na temat odpadów i gospodarowania nimi.

Trochę liczb…
Obywatele Europy wytwarzają rocznie ponad 500 kg odpadów komunalnych na osobę, jednak liczba ta waha się od 300 do 700 kg w różnych państwach członkowskich. Przeciętnie połowa z tych odpadów poddawana jest recyklingowi, ale państwa członkowskie ogromnie różnią się między sobą pod tym względem.

W niektórych państwach wyeliminowano składowanie, a współczynnik recyklingu wynosi 70%, w innych recykling obejmuje niewielką ilość odpadów a ponad 90% odpadów komunalnych jest składowane. Konsumenci i gospodarstwa domowe mogą odegrać istotną rolę w ograniczeniu ilości odpadów dzięki zmianie swoich nawyków w dziedzinie zakupów, ponownego wykorzystywania produktów i sortowania odpadów.

Źródło:www.ekoinfo.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12