zapisz30akcja

Pod specjalnym nadzorem

Peruwiański rząd objął ochroną dodatkowe 600 tysięcy ha Puszczy Amazońskiej. Trzy nowe obszary chronione pokrywają najcenniejsze fragmenty puszczy, odpowiadające powierzchni Brunei. Nowe obszary chronione połączą cenne ostoje przyrody w Peru, Ekwadorze i Kolumbii – podkreśla organizacja ekologiczna WWF.

Lasy deszczowe Amazonii cieszą się największą różnorodnością biologiczną na świecie. Żyje tu ponad 10% wszystkich gatunków roślin i zwierząt, jakie występują na Ziemi. WWF szacuje, że w Amazonii średnio co 3 dni odkrywany jest nowy gatunek roślin i zwierząt. Tylko w latach 1999-2009 odkryliśmy 1200 nowych gatunków, w tym blisko 650 gatunków roślin, 260 ryb, 220 płazów, 55 gadów, 40 ssaków i 15 ptaków – mówi Paweł Średziński z WWF Polska.

Tymczasem co roku giną ogromne połacie lasów deszczowych. W samej Amazonii co roku ubywa ok. 27 000 km2 lasów – to tyle, co powierzchnia Belgii! Jednym z najważniejszych przyczyn wycinki lasów jest rozwijający się gwałtownie regionalny i światowy rynek produktów mięsnych, sojowych i biopaliw, który napędza popyt na ziemię. Szacuje się, że aż 80% obszarów, z których wycięto drzewa, zajęły pastwiska dla bydła.

Wiele drzew wycina się nielegalnie. Rosnące zapotrzebowanie na drewno dodatkowo przyspiesza wylesianie. Jednym z głównych odbiorców drewna z lasów deszczowych jest Unia Europejska, która co roku importuje aż 20 milionów m3 drewna, m.in. z Amazonii. Wycięte nielegalnie drewno trafia do naszych domów w postaci egzotycznych mebli czy podłóg. Tymczasem istnieją systemy certyfikacji drewna gwarantujące, że pochodzi ono z legalnej wycinki, prowadzonej w sposób zrównoważony. Wybierajmy zatem drewno z certyfikatem i - o ile to możliwe - rezygnujmy z egzotycznego drewna na rzecz rodzimych gatunków – dodaje Średziński.

Negatywny wpływ na lasy deszczowe Amazonii mają także niezrównoważony rozwój, szybki wzrost gospodarczy oraz coraz większe zapotrzebowanie na energię.

Amazonia jest cenna nie tylko ze względu na niezwykłą różnorodność biologiczną. Lasy deszczowe Amazonii gromadzą aż 90-140 miliardów ton dwutlenku węgla! Wypuszczenie do atmosfery nawet części tego zapasu przez dalsze wylesienie i zmianę przeznaczenia gruntów przyspieszy proces globalnego ocieplenia, zmieniając znacząco standard życia, do którego przywykliśmy.

WWF chroni lasy deszczowe Amazonii od ponad 40 lat. Inicjatywa „Living Amazon” WWF polega na wypracowywaniu wszechstronnego podejścia do ochrony bogactwa przyrodniczego Amazonii we współpracy z władzami, organizacjami pozarządowymi i firmami. Celem tych działań jest stworzenie wspólnej wizji ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Źródło: Ekonews

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12