zapisz30akcja

Weterynaryjne Centrum Badawcze otwarto w SGGW

Weterynaryjne Centrum Badawcze, czyli zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach takich jak świnie, owce i kozy, otwarto w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Badania nad zwierzętami prowadzone, w kosztującym ponad 12 mln zł Centrum, będą stanowiły punkt wyjścia do badań nad ludźmi.

Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB) powstanie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Będą w nim prowadzone badania na styku medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt oraz badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W ramach realizowanych projektów naukowcy poprowadzą zarówno badania podstawowe m.in. w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, ale także badania nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt. Prowadzone będą badania nad funkcją poszczególnych układów organizmu - szczególnie układu pokarmowego, badania neurohormonalne, metabolizmu, ekspresji genów. Centrum będzie również prowadzić działalność edukacyjną.

"SGGW od wielu lat jest wyznacznikiem postępu i rozwoju. Cieszę się, że w tej uczelni możemy zaprezentować kolejne nowoczesne centrum badawcze, które przyczyni się do rozwoju badań naukowych i wdrażania ich wyników do praktyki" - powiedział podczas uroczystości minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Rektor SGGW prof. Alojzy Szymański, zwrócił uwage, że badania stosowane wymagają nowoczesnej aparatury. "Dlatego SGGW ciągle rozwija swoje laboratoria. Dzięki temu możemy prowadzić wspólne badania na światowym poziomie z wieloma uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi" - podkreślił rektor SGGW.

Koszt budowy WCB to ponad 12 mln zł, z czego ponad 10 mln stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Za tę kwotę zakupiono aparaturę badawczą i wybudowano laboratoria analityczne i badawcze. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl, fot. PAP/Leszek Szymański 28.03.2014

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12