zapisz30akcja

Nowa elektrociepłownia

W Gminie Bobolice powstanie rolnicza elektrociepłownia biogazowa, która wytworzy jednocześnie energię elektryczną oraz energię cieplną. Realizacją zadania zajmie się spółka "Nubian”. Inwestycja otrzyma ponad 8 milionów złotych unijnego wsparcia.

Inwestycja obejmuje budowę elektrociepłowni biogazowej, w której z biomasy roślinnej i surowca płynnego produkowany będzie biogaz wykorzystany jako źródło energii.
 
Celem projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z biomasy w nowej biogazowi do obsługi, której zostaną zatrudnione dodatkowo 2 osoby. Wyprodukowana energia cieplna będzie, za pomocą ciepłociągu, dystrybuowana do zewnętrznego odbiorcy. To zlokalizowana, w odległości około 800 metrów od miejsca planowanej inwestycji, kotłownia będącej w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych  i Oświatowych w Bobolicach. Kotłownia zaopatruje w ciepło mieszkańców osiedla położonego w południowo-wschodniej części Bobolic.  

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie zastąpienie produkcji energii cieplnej z surowców kopalnych, produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Zmniejszeniu ulegnie również ilość zanieczyszczeń, szczególnie odczuwanych przez okolicznych mieszkańców miasta i gminy.

Prace budowlane potrwają do jesieni 2014 roku. Koszt inwestycji oszacowano na prawie 16,5 miliona złotych. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie ponad 8 milionów złotych.

Projekt będzie zrealizowany w ramach Osi 4. „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działania 4.1. „Energia odnawialna i zarządzanie energią” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12