zapisz30akcja

Henkel - zielone granty - Efekty

Dobiega końca termin realizacji projektów finansowanych w ramach konkursu grantowego Henkel - zielone granty.

Dzięki dotacjom udało się między innymi pomóc w restytucji łososia w Polsce. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy stworzyło wspaniałą ścieżkę edukacyjną wzdłuż jednej z nielicznych obecnie ostoi tego gatunku w Polsce. Największym zagrożeniem w tamtym rejonie dla łososia jest w tej chwili kłusownictwo. Imponująca ścieżka przypomina też o tym, że poprawę sytuacji tej ryby może także dalsza wyraźna poprawa jakości wód, udrożnienie rzek, udostępnienie tarlisk oraz racjonalna polityka rybacka.

http://www.tpriig.pl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

Fundacja Rosa Mundi z Poznania zrealizowała bardzo nowatorski projekt w Wielkopolsce tworząc edukacyjny park poświęcony ochronie głazów narzutowych - najstarszych zabytków Ziemi, które często są bezmyślnie kruszone i wykorzystywane do brukowania podwórzy.

http://zielonegranty.blogspot.com/2010/05/imponujacy-gaz-uratowany.html

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z Warszawy zakończyło przedsięwzięcie pt. "Zazieleńmy Brzeską" czyli bardzo ciekawy projekt przywracania życia na osiedlach przy ul. Brzeskiej w Warszawie. Oprócz nasadzeń, tworzenia ogródków i zieleńców wolontariusze stowarzyszenia przeprowadzili ogromną ilość ciekawych i cieszących się dużą popularnością zajęć i warsztatów z dziećmi i młodzieżą z warszawskiej Pragi.

http://mierzwysoko.org.pl/klub-mlodziezowy-na-brzeskiej/z-zycia-klubu

Te trzy przedsięwzięcia są jedynie częścią tego co dzięki wsparciu firmy Henkel i pomocy Fundacji Nasza Ziemia udało się zrealizować w tym roku. Łącznie w tym roku w ramach konkursu Henkel - zielone granty udało się zrealizować 20 projektów na terenie całej Polski. Więcej sprawozdań z działań w ramach poszczególnych projektów tutaj:

http://zielonegranty.blogspot.com/

 

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12