zapisz30akcja

Symbole ekologiczne - PRODUKTY, cz.1

Bezpieczny dla ozonu

getfile.php?id=6932


Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.

Na produktach tego typu (często są nimi kosmetyki) można spotkać napisy: Ozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) oraz CFC* free (bez chlorofluorowęglowodorów).

*chloro-fluoro-carbon

 

Błękitny Anioł

getfile.php?id=6933


Znak ten został wymyślony przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Po raz pierwszy przyznano go w 1978 roku. Jest najstarszym oznaczeniem ekologicznym tego typu na świecie.

Można go spotkać na produktach różnego rodzaju - od piły mechanicznej, przez zegarki, do komputerów. Pomaga identyfikować ponad 10 tys. produktów.

Znak jest przyznawany przez jury, które decyduje zgodnie z kryteriami określonymi przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo środowiska. O przyznaniu znaku decydują m.in. oszczędność w zużyciu energii, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i możliwości przetworzenia produktu.

 

Demeter

getfile.php?id=6934

Znak przyznawany przez Stowarzyszenie Demeter produktom pochodzącym z upraw biologiczno-dynamicznych. Należą do nich głównie żywność, naturalne kosmetyki, a także wyroby z bawełny i wełny.

Produkty oznaczone tym symbolem muszą powstawać w ściśle określonych warunkach, tzn. bez nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i przy wykorzystaniu intensyfikacji biologicznej

Związek Demeter powstał z inicjatywy niemieckiego stowarzyszenia producentów ekologicznych już w 1924, a w 1997 organizacja objęła swoją działalnością cały świat, gdzie reprezentuje ponad 3.300 gospodarstw biodynamicznych w blisko 40 krajach. W Polsce, Stowarzyszenia Demeter zaczęło swoją działalność dopiero w 2005 roku, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego. Od tego momentu grono sympatyków rolnictwa biodynamicznego rośnie, zarówno wśród producentów jak i konsumentów.

 

Eco Control

getfile.php?id=6935

Niemiecki znak Eco Control jest symbolem używanym w certyfikacji głównie środków czystości i środków do prania. Jest zastrzeżonym znakiem towarowym instytutu certyfikującego PreCert, Consulting & Audits.

Etykieta ECO Control gwarantuje, że podczas produkcji:

    * nie stosowano enzymów,
    * nie stosowano środków petrochemicznych ani też częściowo petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych,
    * nie używano jakichkolwiek petrochemicznych ani też częściowo  petrochemicznych konserwantów,
    * wykorzystano czyste oleje roślinne z kontrolowanych upraw ekologicznych,
    * zastosowano czyste oleje eteryczne, pochodzące w około 85-90proc. z kontrolowanych upraw ekologicznych.

 


EcoGarantie

getfile.php?id=6936

Belgijski Symbol EcoGarantie jest zastrzeżonym znakiem towarowym dla środków do prania, środków czystości i środków do pielęgnacji ciała. 

Certyfikat przyznawany jest produktom, których proces powstawania nie burzy równowagi biologicznej między ludźmi, roślinami i zwierzętami, uwzględniając przy tym kryteria jakościowe i ekonomiczne.

Etykieta Ecogarantie informuje konsumenta, że produkt jest ekologiczny, bezpieczny i trwały zgodnie z wymogami belgijskiego instytutu certyfikującego PROBILA UNITRAB.

 

Ecolabel

getfile.php?id=6937


Produkty i usługi oznaczane Stokrotką

Znak Ecolabel (zwany też Stokrotką lub Margerytką) został ustanowiony przez Komisję Europejską w 1992 roku i jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.

Ecolebel informuje konsumenta, że produkty nie są szkodliwe dla środowiska - tj. spełniają określone kryteria unijne, ustalone w porozumieniu m.in. z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych.

Obecnie kryteria opracowane i przyjęte przez Komitet EUEB (European Union Ecolabelling Board) obejmują 24 kategorie produktów, które mogą być oznaczone przez Ecolebel. Na liście znajdują się różnorodne wyropy i usługi, pczynając od pralek i telewizorów, przez wyroby papierowe, na hotelarstwie kończąc.

EKO-ITB

getfile.php?id=6938


Znak przeznaczony dla produktów budowlanych. Jest przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej.

O znak EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu życia produktu.

Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego.
W latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Instytut posiada Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi 14 akredytowanych w PCA laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych.

Energy Star

getfile.php?id=6939


Energy Star to ekologiczny znak specjalnego programu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy). Jest przyznawany jako wyróżnienie dla energooszczędnych produktów.

Energy Star istnieje od 1992 roku. Jest spotykany na całym świecie. Jakie produkty mogą zostać oznaczone znakiem Energy Star? Na liście są m.in. sprzęt biurowy, RTV, AGD, sprzęt ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne i systemy oświetleniowe.

Od 2006 roku, dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, w programie znakowania Energy Star uczestniczy także Unia Europejska.

Euroliść

getfile.php?id=6940

Znak przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe. Nie będzie obejmuje produktów importowanych spoza terenu Unii.

Euroliść przedstawia gwiazdki Unii Europejskiej ułożone w kształcie liścia na zielonym tle. Znak zawiera dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa.

 

Fair Trade Federation

getfile.php?id=6941

Znak organizacji, która zrzesza północnoamerykańskich producentów działających zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu. 

FTF nie jest organizacją charytatywną. Stara się budować rzeczywiste  relacje handlowe w oparciu o transparentność i szacunek dla różnorodności kulturowej. Promuje nie tylko konkretne produkty, ale wspólnotę producentów i sprzedawców, która oparta jest na współpracy i rzetelnej wymianie informacji.

O znak organizacji mogą starać się producenci, którzy płacą godziwe wynagrodzenie, nie korzystają z pracy dzieci, stwarzają bezpieczne warunki pracy i nie niszczą środowiska naturalnego i dbają, by przekazać konsumentom pełne dane o produkcie.


Fairtrade

getfile.php?id=6942

Międzynarodowy znak Fairtrade przyznawany jest przez organizacje zrzeszone w Fairtrade Labeling Organizations International (FLO).

Fairtrade oznacza, że producent respektuje standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy. W marcu 2003 roku znak ten został ujednolicony dla krajów Europy. Wprowadzono go także w Japonii.

Certyfikacja tym znakiem obejmuje następujące produkty:

- Spożywcze: banany, cukier, herbata, kakao, kawa, komosa ryżowa (quinoa), miód, owoce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, orzechy/ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino;

- Pozostałe: kwiaty cięte, rośliny ozdobne, bawełna, piłki sportowe.

*

Symbole ekologiczne, oznaczenia ekologiczne, etykiety ekologiczne - dowiedz się więcej!

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12