zapisz30akcja

Symbole ekologiczne - OPAKOWANIA

Opakowanie nadające się do recyklingu

getfile.php?id=6926

Znak przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia (puszki, plastiki).

Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu.   Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt.

 

Możliwość ponownego wykorzystania

getfile.php?id=6927

Znak ten pojawia się na opakowaniach przydatnych do  wielokrotnego użytku.

Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użyciu co najmniej dwukrotnie.  Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach etc.


Opakowania biodegradowalne

getfile.php?id=6928

Znak jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania.

Produkty z tym znakiem są w pełni biodegradowalne i  mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Znak jest przyznawany przez DIN CERTCO (Niemiecki Instutut Standaryzacji).

 

Przydatność do recyklingu

getfile.php?id=6931Znak przydatności  opakowania do recyklingu.  Wraz ze wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta też obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi. W Polsce tworzą one już około 30proc. odpadów komunalnych.

Do tej pory nie został stworzony skuteczny mechanizm segregacji i odzysku odpadów komunalnych. 91proc. z nich trafia na składowiska.

W 2006 r. zebranych zostało 9,9 mln ton odpadów komunalnych. Niestety aż 9,5 mln ton stanowiły odpady zmieszane. W domach segregowane jest zaledwie 0,4 mln ton.


Wyrzuć do kosza

getfile.php?id=6930


Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Mniej więcej tyle samo wytwarzają mieszkańcy innych europejskich krajów.

Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do pojemnika na śmieci.

*

Symbole ekologiczne, oznaczenia ekologiczne, etykiety ekologiczne - dowiedz się więcej!

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12