zapisz30akcja

Międzyresortowe konsultacje w sprawie magazynowania paliw silnikowych i olejów opałowych

Paliwa silnikowe i oleje opałowe nadal będzie można magazynować w niezalegalizowanych zbiornikach. Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy wykonawcze w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych.

Minister finansów zaproponował w nim przedłużenie - do 31 grudnia 2008 r. - okresu, w którym paliwa silnikowe i oleje opałowe mogą być magazynowane w podziemnych i naziemnych zbiornikach niemających dowodów legalizacji. Obecne przepisy pozwalają podmiotom prowadzącym składy podatkowe na użytkowanie takich niezalegalizowanych zbiorników jedynie do końca 2007 r.

(...)

"Mając na uwadze fakt, iż większość zbiorników służących obecnie do magazynowania paliw silnikowych i olejów opałowych w składach podatkowych nie została jeszcze zalegalizowana, a ze względu na długotrwałość postępowania legalizacyjnego, jak również wątpliwości natury prawnej w zakresie legalizacji niektórych kategorii zbiorników, nie jest możliwe zalegalizowanie tych zbiorników do 31 grudnia 2007 r." - wyjaśnia ministerstwo. Co ważne, przesunięcie terminu ma dać czas na zalegalizowanie wszystkich zbiorników. Pozwoli też na zmianę przepisów dotyczących prawnej kontroli metrologicznej oraz rozporządzenia MF. Chodzi o doprecyzowanie, które zbiorniki faktycznie powinny podlegać tej kontroli.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2008 r., bez wymaganego 14-dniowego vacatio legis.

(Źródło: Grażyna J. Leśniak za Rzeczpospolitą , www.bankier.pl)

 

Archiwum aktualności

2024 1 2 3

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12