zapisz30akcja

 GALERIA PLAKATU SPOŁECZNEGO 30 czerwca – 5 lipca 2006, dziedziniec ASP, Krakowskie Przedmieście 5

W ramach projektu zostanie zaprezentowanych około 80. najciekawszych plakatów społecznych z lat 1989 – 2006 (między innymi plakaty dotyczące akcji "Sprzątanie świata - Polska"), pokazujących w jaki sposób gwałtowne przemiany ekonomiczne znajdowały swoje odzwierciedlenie w akcjach społecznych i jak zmieniał się ich wyraz artystyczny. Przełomowy rok 1989 otworzył Polskę na zdobycze kulturowe, społeczne i cywilizacyjne świata zachodniego. Zapożyczanie i dostosowywanie do polskich realiów osiągnięć gospodarki rynkowej wiązało się z dużymi kosztami społecznymi. Walka z nimi to jeden z podstawowych nurtów akcji społecznych. Drugi - wynika z pojawienia się potrzeby poprawiania świata wokół siebie, w miarę zaspokajania podstawowych potrzeb konsumpcyjnych i osiągania samoświadomości obywatelskiej.

Funkcjonowanie haseł i myśli promowanych na plakatach nie kończy się wraz z zakończeniem kampanii społecznych. Są ponadczasowe. W miarę upływu lat zmieniały się treści akcji społecznych. Coraz więcej organizacji podejmowało wysiłek promowania tematów ważnych.Wystawa pokazuje tę różnorodność i aktywność na polu spraw społecznych.

Plakaty społeczne są nie tylko przekaźnikiem szlachetnych idei i myśli, ale również integralnymi realizacjami plastycznymi. Są one formą przekazu społecznego, która funkcjonuje w tkance miejskiej - przestrzeni otwartej, stąd propozycja przygotowania zewnętrznej ekspozycji Galerii Plakatu Społecznego na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych, która jest partnerem projektu i udostępnia prace swoich studentów.

Podczas otwarcia wystawy, 30 czerwca o godz. 17.00 na terenie ASP, będzie można zapoznać się z działalnością fundacji i stowarzyszeń podejmujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół “Integracji”, Polska Akcja Humanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja “Dzieci niczyje”, Fundacja Świętego Mikołaja.

Organizator: Centrum ŁOWICKA Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12