facebook

Nowa ustawa o ochronie przyrody

11 marca 2004 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o ochronie przyrody. Nowy akt prawny ma zastąpić ustawę z 1991 r. i dostosować nasze prawo do unijnego. Ustawa wprowadza nowe formy ochrony przyrody. Jedną z nich jest sieć NATURA 2000. W ustawie znalazło się kilka zapisów, które w konsekwencji mogą doprowadzić do degradacji środowiska a nie jego ochrony, np. ochrona przyrody w ramach sieci NATURA 2000 ma być wykonywana w warunkach gospodarczego wykorzystania terenów. Posłowie przyjęli poprawkę, według której na terenie parków narodowych i krajobrazowych będzie można budować nie tylko obiekty służące celom tychże parków, lecz również turystycznym, rekreacyjnym i sportowym, o ile nie wpłynie to negatywnie na przyrodę. Tymczasem według Dyrektyw unijnych potrzeba ochrony przyrody została uznana za nadrzędną. Przyjęta ustawa zawiera również poprawkę, zgodnie z którą rada gminy musi wyrazić zgodę, a nie jedynie zaopniować objęcie terenów leżących na jej obszarze siecią NATURA 2000. Fakt ten może doprowadzić do sytuacji, w której nie zostaną objęte ochroną tereny niezwykle cenne przyrodniczo w skali całej Europy. Według Dyrektywy unijnej, jeżeli teren posiada określone cechy przyrodnicze to musi zostać objęty ochroną bez względu na ewentualny sprzeciw samorządu. Według nowej ustawy, koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci NATURA 2000, niepokryte przez budżet Unii Europejskiej, poniesie budżet państwa. 17 marca ustawą zajmie się senacka Komisja Ochrony Środowiska.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12