zapisz30akcja

Konkurs Grantowy "Orange dla Ziemi" – termin składania wniosków przedłużony do 31 stycznia 2006 roku

50 tys. zł dla szkół i przedszkoli - do końca stycznia 2006 roku Fundacja Nasza Ziemia przyjmuje wnioski na dofinansowanie szkolnych projektów edukacyjnych poruszających tematykę odpadów i recyklingu.

Projekty mogą być napisane i złożone przez pojedyncze szkoły i przedszkola. Uwzględniane będą również wnioski grupowe, realizowane przy współpracy organizacji społecznych czy samorządów.

Dziesięć najlepszych projektów zostanie dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PTK Centertel operatora sieci Orange w wysokości 5 tys. zł każdy. Środki te będą mogły być przeznaczone na nagrody dla uczniów czy nauczycieli oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia projektów.

Konkurs jest organizowany przez Koalicję Edukacji Ekologicznej w ramach ogólnopolskiego Programu "Wszystkie Kolory Recyklingu".

Szczegóły w Internecie: Fundacja Nasza Ziemia

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12