facebook

Przyjaciel Ziemi 2005 - PTK Centertel Operator Sieci Orange

Istotą pomocy jest czynienie dobra - konkretna praca i jej efekty. Dziękuję - to jedno proste słowo nie zawsze wystarcza, by podziękować za gest obdarowania.

Od pięciu lat Fundacja Nasza Ziemia każdego roku dziękuje licznym wolontariuszom oraz Dobroczyńcom. Fundacja również składa jedno wyjątkowe podziękowanie i przyznaje honorowy tytuł oraz statuetkę "Przyjaciela Ziemi". Tytuł ten otrzymuje zawsze tylko jedna organizacja, instytucja lub firma, która w sposób wyjątkowy zaangażowała się w pracę Fundacji i pomogła zrealizować jej misję - jaką jest zachowanie skarbów Ziemi - dla dobra ludzi i środowiska.

W roku 2005 Fundacja Nasza Ziemia przyznaje tytuł "Przyjaciela Ziemi" firmie PTK Centertel Operatorowi Sieci Orange.
Dzięki PTK Centertel Fundacja każdego dnia może skutecznie komunikować się z tysiącami wolontariuszy i zielonych strażników w całej Polsce.
Dzięki PTK Centertel Fundacja Nasza Ziemia od wielu już lat w trzeci weekend września angażuje blisko 1,5 mln. wolontariuszy do sprzątania swoich małych ojczyzn.
Dzięki PTK Centertel w tym roku Fundacja rozpoczęła realizację ogólnopolskiego konkursu grantowego dla szkół, w którym najlepsze w kraju placówki otrzymają konkretne wsparcie na realizację lokalnych proekologicznych działań.

Współpraca PTK Centertel z Fundacją przynosi coraz większe efekty dla Ziemi i jej mieszkańców. Wpisuje się w strategię firmy i długofalowy program pt. "Orange dla Ziemi", którego celem jest budowanie przyjaznych środowisku postaw i zachowań w Polsce, Europie i na świecie.

Tylko dzięki zwiększeniu wrażliwości mieszkańców naszej planety na los Ziemi, jesteśmy w stanie ją skutecznie chronić.

Dziękujemy firmie PTK Centertel operatorowi sieci Orange - Przyjacielowi Ziemi 2005!

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Prezes Fundacji Nasza Ziemia

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12