facebook

Sprzątanie Świata w powiecie tureckim

Na terenie powiatu tureckiego Starostwo Powiatowe zorganizowało dla szkół ponadgimnazjalnych konkurs internetowy, dotyczący wiedzy ekologicznej. W szkołach oprócz selektywnej zbiórki odpadów, odbył się szereg imprez towarzyszących. Były konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu ochrony środowiska, poetyckie, plastyczne, a także przedstawienia i teatrzyki.

W jednej ze szkół dzieci projektowały widokówki na temat „Lasy – zielone płuca Ziemi”, a następnie rozdawały je mieszkańcom. Przedszkolaki brały udział w pokazach mody ekologicznej oraz happeningach - maszerując ulicami i skandując hasła ekologiczne. W niektórych szkołach, z pieniędzy ze sprzedaży puszek, zakupiono trawę i krzewy, które ozdobią tereny wokół szkół.

Piotr Walczak
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12