zapisz30akcja

Jak we Włodawie ze Sprzątaniem było

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie uczestniczyło w tegorocznej akcji, aktywnie wspierane przez Nadleśnictwo Włodawa. Corocznie akcja odbywa się z udziałem profesjonalnie przygotowanych Leśników i Strażników leśnych, którzy wykorzystując obecność młodzieży, przekazują wiele informacji z dziedziny leśnictwa. Pracownicy Nadleśnictwa, skierowani do akcji, przygotowują ciekawe informacje i są otwarci na udzielanie odpowiedzi, nawet na bardzo trudne pytania.
Tegoroczna akcja przyniosła, wiele obustronnych korzyści. Młodzież sprzątała las, wykazała postawy przyjazne środowisku, zdobyła określone wiadomości i poznała pracę Leśników. Nadleśnictwo ze swojej strony utrzymuje określoną część lasu w czystości, realizuje edukację ekologiczną, współpracuje ze szkołami i ukazuje dobre strony tej współpracy.

Podczas Sprzątania gimnazjaliści zostali podzieleni na dwie grupy – każda pod opieką przewodnika – Leśnika. Wyposażeni w gumowe rękawice i worki uczniowie realizowali zadanie posprzątania obszaru leśnego Leśnictwa Adampol i Załucze. Dało się zauważyć, że lasy są mniej zaśmiecane, niż było to przed wielu laty. Bardzo prawdopodobne, że dzieje się tak dzięki większej świadomości społeczeństwa w tym zakresie i akcjom Sprzątania prowadzonym cyklicznie. Zebrane przez nas śmieci pracownicy Nadleśnictwa sukcesywnie odbierali.

Akcja zakończyła się miłym akcentem. Na parkingu Dobropol pracownicy Nadleśnictwa przygotowali ognisko, kiełbaski, bułki i napoje dla młodzieży i opiekunów. Opowiadali o lasie i życiu jego mieszkańców. Chłopców zainteresował jeden z najnowszych modeli samochodu gaśniczego marki Nissan, będący w posiadaniu Nadleśnictwa. Dzień ten był dla Leśników wyczerpujący i pracochłonny, ale zarazem miły. Dowiedzieliśmy się, że do akcji włączyli się także uczniowie innych szkół, więc Leśnicy już od wczesnych godzin rannych dwoili się i troili, aby zapewnić wszystkim grupom, jak najlepsze warunki pracy i miłe jej zakończenie. A zatem - należą się słowa uznania za dobrze spełniony obowiązek wobec środowiska wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Włodawa.

Beata Wysokińska - opiekun koła Młodzi Ekolodzy przy Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12