zapisz30akcja

 Sprzątanie świata w Wigierskim Parku Narodowym

Organizując akcję Sprzątania świata na terenie parku uczymy się sami i uczymy nasze dzieci już od 12 lat. Dziedzictwo przyrodnicze jakie zachowało się na Suwalszczyźnie, staramy się co roku utrzymać w czystości, zachęcając jej mieszkańców do udziału w akcji.

Jak co roku przygotowaliśmy wcześniej materiały informacyjne, plakaty i komunikaty zachęcające do udziału w Sprzątaniu świata na terenie WPN. Wysłaliśmy informacje do placówek szkolnych, samorządów lokalnych i mediów. Prośbę skierowaliśmy również do Zakładu Utylizacji Odpadów w Suwałkach o nieodpłatne przyjęcie zebranych śmieci podczas akcji. Wszędzie spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem.

Przed rozpoczęciem akcji przygotowaliśmy trasy do sprzątania. Były to szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, plaże, przydroża, ścieżki leśne, kąpieliska itp.Przydzieliliśmy opiekunów na poszczególne trasy sprzątania, zebraliśmy zgłoszenia telefoniczne od grup chętnych do włączenia się w sprzątanie Parku. Zgłosiło się bardzo dużo grup szkolnych. Oprócz uczniów sprzątali nauczyciele, leśnicy i pracownicy parku.

Ogółem w akcji sprzątania terenu Parku wzięło udział około 750 uczestników. Zlikwidowaliśmy 2 dzikie wysypiska śmieci, zebraliśmy 11120 kg odpadów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ilość zebranych śmieci w tegorocznej akcji znacząco wzrosła.
Podsumowanie wielkiego Sprzątania odbyło się przy niesprzyjającej pogodzie, rozpadał się deszcz, ale humory i apetyty dopisywały młodzieży do końca.

Koordynator Akcji
Wiesława Malinowska

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12