zapisz30akcja

Sprzątanie świata na terenie gminy Dobrzyca

Urząd Gminy w Dobrzycy po raz 12 jest koordynatorem akcji Sprzątanie świata - Polska na terenie gminy. Swój udział w akcji zgłosiły wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy (łącznie 6), Gimnazjum oraz Przedszkole w Dobrzycy. Gmina jako koordynator akcji dostarczyła wszystkim uczestnikom akcji niezbędne materiały tj. plakaty, rękawice, worki oraz zorganizowała zbiórkę zebranych odpadów, które zostały posegregowane i wrzucone do odpowiednich pojemników.

Sprzątanie rozpoczęło się 16 września br. i nadal trwa. Do chwili obecnej zebrano: 20 worków plastiku, 2 worki papieru, 5 worków szkła, 1 worek puszek oraz 2 worki innych odpadów. W ramach akcji uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dobrzycy, uczestniczą w konkursach o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagród konkursowych jest Gmina.
Jak co roku Wójt Gminy ze swojej strony, również ogłosił 2 konkursy. Jeden z nich polega na zbiórce zużytych baterii, co ma zapoczątkować zbiórkę odpadów niebezpiecznych na terenie gminy (każda ze szkół otrzymała specjalny pojemnik do zbiórki). Natomiast drugi konkurs polega na opracowaniu projektu "Ekologicznej torby na zakupy" tj. takiej, która zastąpi powszechnie używane w handlu torebki foliowe. Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy.

Urząd Gminy Dobrzyca

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12