zapisz30akcja

Lekcja o niskiej emisji

Nauczycieli, studentów pedagogiki i inne osoby zajmujące się edukacją ekologiczną zachęcamy do włączenia się w realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej „Misja-emisja” i do udziału w ogólnopolskim konkursie „Lekcja o niskiej emisji”, mającym na celu popularyzację zagadnień dotyczących niskiej emisji.

Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do żadnych konkursów scenariusze lekcji, poświęcone zagadnieniu niskiej emisji. W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu wielokrotnie, przy czym za każdym razem zgłoszenie jest równoznaczne z przesłaniem autorskiego scenariusza lekcji. Zgłoszenie należy przesłać do 31 maja 2014 r. na adres: konkurs@misja-emisja.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.misja-emisja.pl.

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, kubeczków po jogurtach, worków foliowych itp.) oraz niskiej jakości węgla, a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną groźnych chorób.

Z uwagi na niewielką wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje, przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych, wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Zjawisko to, nazywane niską emisją, jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, niewydolności układu krążenia, uszkodzeń wątroby, alergii oraz nowotworów. W ekstremalnych warunkach może powodować nawet śmierć.

Społeczeństwo wciąż ma niewielką świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą niska emisja, dlatego niezbędne jest podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie.W związku z tym zachęcamy nauczycieli i studentów pedagogiki do włączenia się w realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej „Misja-emisja” i do udziału w ogólnopolskim konkursie „Lekcja o niskiej emisji”, mającym na celu popularyzację zagadnień dotyczących niskiej emisji.

Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do żadnych konkursów scenariusze lekcji, poświęcone zagadnieniu niskiej emisji. W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu wielokrotnie, przy czym za każdym razem zgłoszenie jest równoznaczne z przesłaniem autorskiego scenariusza lekcji.

Zgłoszenie należy przesłać do 31 maja 2014 r. na adres: konkurs@misja-emisja.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.misja-emisja.pl.

Konkurs jest elementem kampanii pt. „Misja-emisja” będzie realizowana od stycznia do grudnia 2014 r. i zostanie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej na: www.misja-emisja.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12