facebook

 

ZAPRASZAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI "20 TYSIĘCY TELEFONÓW NA 20. SPRZĄTANIE ŚWIATA"

Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Greenfone Sp. z o.o zapraszają do aktywnego włączenia się do akcji "Sprzątanie świata - Polska 2013".

Czy wiecie, że blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. telefony komórkowe? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.

Dlatego zachęcamy - zorganizuj zbiórkę telefonów komórkowych wśród rodziny, znajomych, swojego środowiska lokalnego!

Telefony, które zostaną wysłane do firmy Greenfone Sp. z o.o. zostaną szczegółowo wycenione, zutylizowane zgodnie z prawem lub uzdatnione do ponownego wykorzystania, a dochód z nich zostanie przekazany na zwiększanie efektywności energetycznej placówek (poprzez wymianę starych sprzętów AGD, na nowe, energooszczędne urządzenia) służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

Jak to wygląda w praktyce?

Zorganizuj zbiórkę w firmie/ organizacji pozarządowej/ organizacjach pożytku publicznego:

Koordynator podmiotu zgłasza się do Greenfone i podaje swoje dane teleadresowe. Firma Greenfone przesyła karton, do którego można zbierać telefony. Następnie, po zakończonej zbiórce, pracownik firmy zbierającej telefony zgłasza się do Greenfone, która zamawia kuriera na swój koszt, przy czym musi być zebrane minimum 6 telefonów. Telefony wyceniane są szczegółowo przez serwisantów. Fundacja, jako organizator zbiórki, wystawia fakturę na sprzedaż używanych telefonów komórkowych, podając kwotę i ilość w nawiązaniu do wyceny firmy Greenfone. Po otrzymaniu faktury firma Greenfone realizuje płatność informując o tym również firmę przeprowadzającą zbiórkę.

Przekaż nam swoje telefony:

Osoba, chcąca przekazać telefon na rzecz Fundacji Nasza Ziemia, bezpiecznie pakuje telefony do dowolnej koperty podając adres firmy Greenfone (Greenfone Sp. z o.o., ul. Macedońska 16, 02-761 Warszawa) oraz w miejscu znaczka umieszczając zdanie: "OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA, umowa Nr 48/HH/W-wa/OA/08, z Pocztą Polską S.A., z dnia 16.12.2008 r"  - dzięki temu paczka z telefonami zostanie opłacona przez firmę Greenfone. Klient do koperty dodaje oświadczenie: "Ja, niżej podpisany przekazuję swój telefon komórkowy na rzecz projektu Fundacji Nasza Ziemia- "Zielona Stopa Filantropa", którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej placówek służących kształceniu i wychowaniu dzieci poprzez modernizowanie tych placówek." Telefon wyceniany jest przez serwisantów firmy Greenfone i na tej podstawie realizowana jest płatność na konto Fundacji Nasza Ziemia. 

Kontakt z firmą Greenfone: kontakt@starytelefon.pl, +48 22 646 4484

Więcej informacji o tegorocznej akcji "Sprzątanie świata - Polska 2013" można znaleźć tutaj.

                                                        

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12