Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma śmieci - są surowce! Sprzątanie świata - Polska 2017 Strona Miry

 

 

Plebiscyt na Gminę przyjazną Bałtykowi - rozstrzygnięty!

Znamy już gminy, które dbają o nasze morze

 

Drodzy Przyjaciele!

 

To kolejna, czwarta już edycja plebiscytu na „Gminę przyjazną Bałtykowi”, organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia, w ramach kampanii „Bałtyk – nasze morze”. Celem projektu było wspieranie gmin z dostępem do morza w podejmowaniu działań, na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach, a przede wszystkim w rozwijaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej. Udział gmin w plebiscycie był całkowicie bezpłatny. Internauci oraz grono ekspertów Fundacji Nasza Ziemia tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi w 2015 roku przyznało gminom: Kosakowo, Mielno, Międzyzdroje oraz Sztutowo.

Fundacja Nasza Ziemia od czterech lat intensywnie rozwija swoje działania na rzecz poprawy świadomości Polaków na temat stanu czystości morza Bałtyckiego. Ze względu na wzrost wagi problemów Bałtyku i ich złożoność Fundacja postanowiła rozwinąć działania i skierować je do szerszego grona odbiorców. Jednym z takich nowatorskich działań, jest projekt skierowany do administracji publicznej – „Gmina przyjazna Bałtykowi”.

Zasady uczestnictwa w projekcie

„Gmina przyjazna Bałtykowi” to projekt otwarty i bezpłatny dla wszystkich gmin polskich, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego. Udział w plebiscycie jest dobrowolny i polega na podpisaniu przez gminę deklaracji podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim.

Deklaracja Gminy to jednak dopiero początek. Gminy zgłaszając się do tego projektu poddają się, przede wszystkim, ocenie swoich mieszkańców i odwiedzających je turystów, którzy poprzez internetową aplikację będą mogli wyrazić swoją opinię na temat stanu plaż i zaplecza sanitarnego w ocenianej Gminie. Przystępujące do plebiscytu Gminy składają sprawozdania z przeprowadzonych działań edukacyjnych, które ocenia zespół ekspertów Fundacji Nasza Ziemia.

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyskuje ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 60% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

 

Gminy przyjazne Bałtykowi 2015

Spośród 7 gmin nadmorskich, które zgłosiły się do udziału w projekcie, decyzją internautów i ekspertów Fundacji Nasza Ziemia tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi otrzymały gminy:

Kosakowo, Mielno,
Międzyzdroje, Sztutowo.

Tytułem Gminy przyjaznej Bałtykowi wyróżnione gminy mogą się posługiwać do końca lipca 2016 r.

 

Więcej informacji na temat tegorocznej kampanii znajdziecie tu:

www.naszaziemia.pl

www.facebook.com/naszaziemia