Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry

       


Po stronie natury

Konkurs grantowy Po stronie natury prowadzony w latach 2009-2013 był szansą dla placówek na pozyskanie dotacji na wymarzone działania ekologiczne. Podczas 5 edycji konkursu, dofinansowaliśmy 100 projektów na kwotę ponad 500.000 zł!

Celem konkursu było przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, na rzecz: 

Co to oznacza? Że planowane projekty powinny być Po stronie natury!

Każde działanie, które wpisuje się w te cele mogło uzyskać dofinansowanie w ramach programu.

O granty mogły ubiegać się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe i samorządy.

Załączniki