Nie ma śmieci - są surowce! Sprzątanie świata - Polska 2017 Kluby Naszej Ziemi Strona Miry

 

Spoty

Planowana jest realizacja spotów promujących odpowiedzialną gospodarkę odpadami i poszanowanie wody.

Spoty będą uczestnikom kampanii udostępnione nieodpłatnie.