Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 Razem z nami zosta Zielonym Filantropem - chro rodowisko i pomagaj dzieciom facebook Strona Miry

KONKURS NA PLAKAT KAMPANII NA RZECZ ROZWOJU ZRWNOWAONEGO

Pena tre regulaminu

Formularz zgoszeniowy

Od 11 marca do 12 kwietnia trwa nabr prac w konkursie na plakat Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrwnowaonego.

Konkurs skierowany jest do osb penoletnich, studentw i absolwentw artystycznych szk wyszych i organizowany przez Fundacj Nasza Ziemia we wsppracy z Izb Gospodarcz Reklamy Zewntrznej.

Tematem konkursu jest plakat edukacyjno-informacyjny, ktrego zadaniem jest upowszechnianie wrd spoeczestwa wiedzy o potrzebie poszanowania wody, a w szczeglnoci: niemarnowania wody, malejcych zasobw wodnych, wpywie braku wody na czowieka i rodowisko oraz znaczenie wody w przyrodzie.

Nagrody:

Jury, pod przewodnictwem plakacisty Andrzeja Pgowskiego przyzna jedn nagrod gwn i dwa wyrnienia. Autor lub autorzy plakatu nagrodzonego Nagrod gwn otrzymaj nagrod pienin w wysokoci 5.000,00 z. brutto. Autor lub autorzy kadego z dwch wyrnie otrzymaj nagrod pienin w wysokoci 2.000,00 z.

Zasady udziau w konkursie:

1. Zadaniem uczestnikw jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu, ktry bdzie wykorzystany przez Fundacj Nasza Ziemia w Kampanii rzecz Rozwoju Zrwnowaonego

2. Mona zgosi projekt typograficzny, w ktrym litery graj gwn rol – wtedy autor plakatu ustala rwnie haso przewodnie. Mona take przedstawi prac bez hasa, posugujc si tylko obrazem.

3. Kady uczestnik moe zgosi do konkursu nie wicej ni 3 projekty.

4. Mona zgosi do Konkursu projekt, ktry jest prac zbiorow.

5. Plakat naley zaprojektowa w ukadzie pionowym w formacie B1 oraz w formacie 120x180 cm

6. U dou Plakatu naley pozostawi woln przestrze wysokoci 15 cm (w Formacie B1) i 40 cm (w formacie do nonikw City Light), na umieszczenie logotypw partnerw kampanii.

7. Wszystkie projekty musz zosta przesane jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to rwnie prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, owek, fotografia, collage, techniki mieszane, ktre nastpnie zostay przez autorw zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie naley wwczas przysya adnych wydrukw ploterowych.

8. Projekty, naley zapisa jako CMYK w formacie TIFF (spaszczony, bez warstw) o wielkoci 70,7 x 100 cm z rozdzielczoci 350 dpi. Dokument naley nazwa dowoln szeciocyfrow liczb z rozszerzeniem „.tif”, np. 357246.tif. Liczba ta jest godem pracy. Jeeli autor wykona wicej ni jedn prac, kada z nich musi mie inne godo. Projekt powinien zosta nagrany na pycie CD. Na jednej pycie CD mona zapisa tylko jeden projekt. Jeeli autor wykona wicej ni jedn prac, kada z nich musi zosta nagrana na osobnej pycie i opatrzona osobnym godem.

9. Na kadej pycie CD naley napisa to samo godo, ktrym nazwany zosta zapisany na niej dokument. Na pycie oprcz goda nie mona umieszcza adnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do kadej pyty naley doczy zaklejon kopert oznaczon tym samym godem, zawierajc wypenion i odrcznie podpisan kart zgoszenia. W wypadku pracy zbiorowej kady ze wspautorw wypenia osobny formularz. Kart zgoszenia mona pobra ze strony internetowej www.naszaziemia.pl i www.igrz.com.pl.

10. Pyty CD z doczonymi kartami zgoszenia musz dotrze do siedziby Organizatora Konkursu pod adresem Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoa 3/5, 02-528 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na plakat”, do dnia 12 kwietnia 2012 roku do godziny 17.00. Prace, ktre dotr po tym terminie, nie bd oceniane.

11. Dodatkowo kady uczestnik, zobowizany jest do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 16.00 przesa pod adresem mailowym organizatora konkursu fundacja@naszaziemia.pl wgldwk swojego projektu. Do tego celu projekt naley zapisa jako CMYK w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkoci 7,07 x 10 cm z rozdzielczoci 35 dpi. Dokument naley nazwa tym samym godem pracy, o ktrym mowa w punkcie 10 regulaminu, ale z rozszerzeniem .jpg, np. 357246.jpg. Jeeli autor wykona wicej ni jedn prac, musi przesa wgldwki kadej z nich.

Do pobrania - Pena tre regulaminu i formularz zgoszeniowy

Konkurs przeprowadzony jest w ramach drugiego etapu Kampanii na rzecz Rozwoju Zrwnowaonego prowadzonej przez Fundacj Nasza Ziemia od 2012 roku. Celem kampanii jest propagowanie pojcia i stylu ycia opartego na zasadzie rozwoju zrwnowaonego, a w szczeglnoci prostych sposobw ochrony rodowiska na co dzie, ochrony biornorodnoci, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwikszanie efektywnoci energetycznej.

Organizatorzy konkursu:
Fundacja Nasza Ziemia i Izba Gospodarcza Reklamy Zewntrznej

Kontakt:
Agnieszk Wieczorek
agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl
tel. 22 622 81 18 lub 500 393 567

Zaczniki