Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma śmieci - są surowce! Sprzątanie świata - Polska 2017 Strona Miry

Polecamy:

   

Polecane serwisy internetowe:

 

Strona założycielki Fundacji Nasza Ziemia

Odwiedźcie stronę założycielik Fundacji Nasza Ziemia - Miry Stanisławskiej - Meysztowicz.
Wortal  Recykling.pl
serwis Fundacji Nasza Ziemia poświęcony informacjom na temat gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i recyklingu

Program "Ogród - ostoja zwierząt"

"Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ogród - ostoja zwierząt” realizowany wspólnie z Firmą Boeing
Serwis EkoEdukacja.pl

Baza materiałów do edukacji ekologicznej, a wkrótce platforma e-learningowa

Program "Pomóżmy Kasztanowcom" Serwis programu ochrony kasztanowców i edukacji ekologicznej, który inicjuje
i wspiera lokalne inicjatywy mające na celu ochronę kasztanowców oraz kształtowanie szacunku wobec drzew.

Źródło informacji na temty związane ze zmianami klimatu, o faktach i mitach dotyczących tego zjawiska; kalkulator osobistej emisji CO2
"Ziemia na rozdrożu"

Portal poświęcony zmianom klimatu, zagadnieniom związanym z rozwojem zównoważonym
OCEAN 2012 Strona internetrowa koalicji OCEAN 2012, działającej na rzecz zakończenia problemu przełowienia w wodach Unii Europejskiej, poprzez reformę Wspólnej polityki rybołówstwa UE
Shark Alliance


Strona internetowa koalicji Shark Alliance działającej na rzecz wzmocnienia przepisów Unii Europejskiej odnośnie ochrony rekinów

Zielone Okno

Strona internetowa kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem jest zwiększanie świadomości człowieka nt. rtęci występującej w jego bliskim otoczeniu oraz jej negatywnego wpływu na jego zdrowie i środowisko naturalne.