Nie ma śmieci - są surowce! Sprzątanie świata - Polska 2017 Kluby Naszej Ziemi Strona Miry

Patroni

 

 

Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowaniaochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska.


Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

 


 

Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną, skuteczną oraz wiarygodną, opartą o nowe technologie instytucją, która realizuje w dialogu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu, także poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych.

 


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje dział administracji rządowej "oświata i wychowanie". Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z: wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym, pomocą stypendialną dla uczniów, polityką państwa dla młodzieży.

 


  Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy.

 


Ambasada Australii w Warszawie jest biurem reprezentującym Rząd Australii w Polsce i w Republice Czeskiej.  Ambasadorem jest Pani Ruth Pearce.

  

Ambasada Nowej Zelandii w Warszawie jest biurem reprezentującym Rząd Nowej Zelandii w Polsce.