Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Kluby Naszej Ziemi Strona Miry

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacj pozarzdow, zaoon w 1994 roku przez Mir Stanisawsk-Meysztowicz. Realizuje cele majce status poytku publicznego, specjalizujc si w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Nasza Misja:

Dymy do podniesienia poziomu wiadomoci ekologicznej spoeczestwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialnoci za rodowisko naturalne i aktywizacji do dziaa sucych jego ochronie.

Misj realizujemy poprzez aktywne dziaania w 4 obszarach.

Obszary dziaa Fundacji Nasza Ziemia:

W kadym z tych obszarw realizujemy konkretne cele. Dziki ponad 20letniemu dowiadczeniu, licznym parterstwom, a take dziki wsparciu wolontariuszy oraz darczycw osigamy zakadane rezultaty.

Cele Fundacji Nasza Ziemia

Odzwierciedleniem naszej misji, obszarw dziaa i stawianych celw s realizowane przez nas Programy (aby pozna je bliej kliknij tutaj).

W kadym naszym programie zaplanowalimy element dziaa edukacyjnych oparty o filozofi pedagogiki Outdoor and adventure education (pedagogika przygody czy te pedagogika przey). Bazujc na naszym dowiadczeniu oraz inspirujc si dowiadczeniami orodkw krajowych i zagranicznych zachcamy do dowiadczania przyrody i ochrony rodowiska w bezporednim dziaaniu, w terenie, w kontakcie z natur.

Nasz Misj wypeniamy poprzez dziaania i programy realizowane w szerokim, wielosektorowym partnerstwie, gdy jestemy przekonani, e wsplnymi siami moemy dziaa bardziej skutecznie, dotrze do szerszego grona odbiorcw czy zrobi wicej.

Zapraszamy do zakadki Historia (kliknij), aby pozna 20 lat naszych dziaa i sukcesw w dziaalnoci na rzecz edukacji ekologicznej i obywatelskiej. W zakadce Nagrody przeczytasz o najwaniejszych odznaczeniach przyznanych Fundacji.

Masz pytania?
Zastanawiasz si, czy i co razem moglibymy zrobi dla rodowiska?
A moe potrzebujesz inspiracji i chcesz zaangaowa si w nasze Programy?
Skontaktuj si z nami!