Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Kady marzy, eby cho raz w yciu spotka zot rybk.

Wiadomo - zote rybki speniaj najodwaniejsze yczenia.

W rod, 12.08.2009 roku o godzinie 11.00 przy fontannie w Ogrodzie Saskim odbya si konferencja prasowa poczona z happeningiem, zorganizowana przez Fundacj Nasza Ziemia w ramach akcji Midzynarodowe Sprztanie Batyku.

Podczas konferencji prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprztanie wiata – Polska” – Mira Stanisawska-Meysztowicz opowiedziaa o wraliwoci batyckiego ekosystemu oraz wskazaa proste sposoby, za pomoc ktrych moemy chroni nasze morze kadego dnia.

Pani Ambasador Nowej Zelandii Penelope Rindings, trzeci sekretarz Abmasady Australii Simon Springer, pierwszy sekretarz Ambasady Niemiec, pan Matthias Rehm, reprezentant Ambasady Szwecji, pan Anders Simonsson oraz reprezentanci wadz Polski i Warszawy; pan dr Andrzej Duda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, oraz przedstawiciele Urzdu Miasta Stoecznego Warszawy – pan Leszek Drogosz i pani Agnieszka Kb powierzyli Zotej Rybce swoje marzenie zwizane z Batykiem oraz wlali symboliczny kubek czystej wody do fontanny. Poprzez ten obrazowy gest, Fundacja chce uwiadomi wszystkim, e nawet w gbi ldu trzeba i mona dba o nasze najwiksze wsplne dobro – Morze Batyckie.

Oto yczenia jakie mieli dla Batyku zaproszeni gocie:

 - ycz aby Batyk mgby by domem dla wszelkich gatunkw, nawet tych najbardziej wymagajcych –      dr Andrzej Duda -  podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
 - ycz, aby cieki z Warszawy szybko przestay by problemem dla Ciebie Rybko, a inwestycje temu suce realizowane byy PYNNIE – Leszek Drogosz, Urzd m. st. Warszawy
 - ycz, eby nad Batykiem zawsze panowa pokj! – Pierwszy Sekretarz Ambasady Niemiec, pan Matthias Rehm
 - ycz, a by tak rybka miaa czyst wod i takiego samego dla jej przyjaci – trzeci Sekretarz Ambasady Australii, pan Simon Springer
 - yczymy, eby w Batyku byo wicej zotych rybek –  pan Anders Simonsson, Ambasada Szwecji
 - Mam nadziej, e kady z mieszkacw nadbatyckich ma dobry wpyw na stan morza –  Ambasador Nowej Zelandii, pani Penelope Ridings.

 Akcja Midzynarodowe Sprztanie Batyku, do ktrej zaprosilimy wszystkie kraje nadbatyckie, ma na celu uwraliwienie ich mieszkacw na to, jak ich codzienne dziaania wpywaj na stan morza. Akcja objta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyskiego. Patronat honorowy objli take Minister rodowiska, Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Australii, Ambasador Nowej Zelandii, Prezes Zarzdu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasw Pastwowych, Marszaek Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, Marszaek Wojewdztwa Pomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Wojewoda Pomorski oraz prezydenci Gdaska, Gdyni, Sopotu i Szczecina.  

Midzynarodowe Sprztanie Batyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polakw, rwnie tych mieszkajcych w gbi kraju – ich dziaania te maj ogromny wpyw na stan wody w morzu („odkrcajc kran codziennie czymy si z Batykiem!”). Std te naszej akcji przywieca haso: „Nasze morze bdzie tak czyste, jak czysta bdzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. (Dlatego te ambasadorzy pastw batyckich symbolicznie wlali czyst wod do warszawskiej fontanny).

Zanieczyszczenie Batyku to, oprcz zamieconych pla, rwnie niewidoczne goym okiem biogeny. Te skadniki odywcze (gwnie azot i fosfor) powoduj przeynienie (eutrofizacj) wody, czego skutkiem jest zaburzenie rwnowagi ekosystemu - nadmierny rozkwit drobnoustrojw zuywajcych due iloci tlenu, a w rezultacie powstanie obszarw beztlenowych, co oznacza mier pozostaych mieszkacw morza. Ju okoo 10 procent powierzchni dna to pustynie morskie (obszary bez ycia), a w cigu 25-30 lat moe doj do cakowitego zniszczenia ycia w Batyku. rdem biogenw w morzu s m.in. rodki do prania i czyszczenia - dlatego nie uywajmy ich w nadmiarze i stosujmy si do wskazwek producentw. Bogatym rdem biogenw s take nawozy rolnicze. Wniosek: nie naley przenawozi naszych pl.

W ramach Midzynarodowego Sprztania Batyku do wszystkich urzdw gmin nadmorskich i organizacji ekologicznych zosta wysany plakat promujcy akcj w wersji polskiej. Druk plakatu sfinansowa Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku oraz Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej   w Szczecinie. Anglojzyczna wersja plakatu zostaa wysana do organizacji zrzeszonych wok Coalition Clean Baltic oraz Blue Flag oraz innych organizacji pozarzdowych z Litwy, otwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Ukrainy.

Druk wersji angielskiej plakatu zosta dofinansowany ze rodkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take budetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych. Dzikujemy!


Wydarzenia w ramach akcji Midzynarodowe Sprztanie Batyku:

12.08.2009 – Warszawa, Ogrd Saski – konferencja prasowa i happening z udziaem przedstawicieli ambasad pastw batyckich, przedstawicieli Ambasady Australii i Ambasady Nowej Zelandii, reprezentanta Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego oraz Urzdu m. st. Warszawy.
13.08.2009 – Szczecin, Way Chrobrego - konferencja prasowa z udziaem przedstawicieli Urzdu Marszakowskiego, Urzdu Wojewdzkiego, Urzdu Miasta Szczecin oraz WFOiGW w Szczecinie oraz Artura Furdyny - przewodniczcego Towarzystwa Przyjaci Rzeki Iny i Gowienicy, ktry podkreli znaczenie czystoci rzek dla kondycji Batyku.      
15.08.2009 - konferencja prasowa i happening – Gdask, molo w Brzenie z udziaem przedstawicieli Urzdu Marszakowskiego, Urzdu Wojewdzkiego, WFOiGW w Gdasku, Urzdu Morskiego w Gdyni oraz Stacji Morskiej IO UG w Helu. W programie; oczyszczanie dna morskiego z udziaem petwonurkw (statek Zodiak, nalecy do Urzdu Morskiego   w Gdyni), sprztanie play, konkursy ekologiczne – organizowane przez Grup LOTOS S.A, pokaz sprztu do ratownictwa Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 2 w Gdasku. Organizator wydarzenia w Gdasku: Wydzia rodowiska Urzdu Miasta Gdask.                  

Fundacja Nasza Ziemia akcj Midzynarodowe Sprztanie Batyku wspiera projekt "Batyk jest w Polsce. Batyk jest w Europie" realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia z Wrocawia. Celem projektu jest przyczynienie si do lepszej ochrony rodowiska oraz zrwnowaonego rozwoju Morza Batyckiego.
Wicej informacji o programie: www.naszaziemia.pl,   http://baltyk.org.pl/

Jak kady z nas moe dba o morze kadego dnia?

  1. Nie miemy na play – swoje mieci wyrzucajmy do koszy. S one zwykle ustawione albo na play, albo przy wejciu. A jeli koszy nie ma, zabierzmy mieci ze sob – puste opakowania s znacznie lejsze od przyniesionych zapasw picia czy jedzenia!
  2. Nie rbmy z play popielniczki ani publicznej toalety.
  3. eglarze – nie wyrzucajcie mieci za burt. Ich miejsce jest w mietnikach marin, nie w morzu.
  4. Wybierasz si w podr po Batyku – zapytaj przewonika, czy nieczystoci wylewa do morza, czy oddaje w porcie. Niech czuje, e si tym interesujesz.

Batyk bdzie tak czysty, jak nasze najmniejsze rzeki. Dbajmy o czysto Batyku – rwnie na ldzie:

  1. Nie wyrzucajmy mieci tworzc dzikie wysypiska, zwaszcza w rzekach czy jeziorach. Caa Polska jest na obszarze zlewni Batyku.
  2. Nie wylewajmy adnych ciekw do rzek, ani jezior, ani nie myjmy samochodu nad ich brzegami,
  3. Nie wylewajmy do zleww czy ubikacji substancji niebezpiecznych, kwasw, olejw przepracowanych czy lekw.
  4. Do mycia naczy uywajmy rodkw biodegradowalnych.
  5. Proszki do prania i inne detergenty dozujmy wedug zalece producentw.
  6. Uprawiajc pola, ogrody, dziaki – stosujmy naturalne nawozy. Jeli stosujemy nawozy sztuczne – nie przenawmy pl.