facebook

Zostań Przyjacielem Pszczół

W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół dziko żyjących. Niemal połowa z nich znajduje się na tzw. czerwonej liście i jest zagrożona wyginięciem. Zwrócenie uwagi na problem wymierania pszczół, nie tylko miodnych, oraz na ich znaczenie dla środowiska naturalnego, to główny cel trzeciej już edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Kluczowym elementem tegorocznych działań jest podkreślenie, jak ważne dla ocalenia gatunku są drobne działania i proste Zasady Przyjaciela Pszczół, które może stosować każdy z nas. Partnerem merytorycznym programu została Fundacja Nasza Ziemia.

Większość raportów i opracowań na temat wymierania pszczół koncentruje się na problemach związanych z pszczołą miodną, której znaczenie dla człowieka, środowiska i gospodarki jest nie do przecenienia. Rzadko jednak pamiętamy, że oprócz pszczoły, która produkuje miód, wosk i kit pszczeli, wokół nas żyją dziesiątki gatunków innych pszczołowatych, w równym stopniu zagrożonych wyginięciem. Na czerwonej liście zwierząt zagrożonych, wśród ponad 200 gatunków pszczół dziko żyjących znajdujemy między innymi porobnicę murarkę, zadrzechnię fioletową czy trzmiela zmiennego. Niektóre z nich, jak np. obrostka murarka, już niestety w Polsce nie występują, a liczba zagrożonych gatunków stale się powiększa. Dzieje się tak w związku z coraz większą degradacją środowiska naturalnego - mówi dr Anna Krzysztofiak z Wigierskiego Parku Narodowego, ekspert programu "Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom".

Tegoroczna odsłona kampanii „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” opiera się na dwóch filarach: edukacyjnym, zachęcającym do aktywnego angażowania się w ochronę pszczołowatych oraz naukowym, skoncentrowanym na zdiagnozowaniu zjawiska i pilotażowym zbadaniu zagęszczenia tych owadów w różnych środowiskach.

Czy jesteś Przyjacielem Pszczół?

Na stronie internetowej kampanii www.pomagamypszczołom.pl, stanowiącej bogate źródło informacji na temat pszczół i możliwości ich ochrony, została zamieszczona lista z Zasadami Przyjaciół Pszczół, zawierająca pięć prostych i ważnych reguł:
1. Nie wypalam traw i nie spalam suchych łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin
2. Sadzę tylko takie rośliny, które nie znajdują się na liście gatunków inwazyjnych
3. Pozostawiam w ogrodzie „półdziki” zakątek
4. Stosuję naturalne nawozy i środki ochrony roślin
5.Zwiększam szanse pszczołowatych na wychowanie potomstwa poprzez budowę sztucznych gniazd

Wielki Dzień Pszczół

Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji będą pierwsze obchody Wielkiego Dnia Pszczół (8-ego sierpnia), do udziału w którym organizatorzy zachęcają m.in placówki oświatowe z całej Polski. Aby poinformować jak największa liczbę osób o problemie wymierania pszczół i zachęcić do przyłączenia się do akcji, wszyscy mogą organizować różne atrakcje, podczas których przekazywane będą Zasady Przyjaciół Pszczół i proste sposoby ich realizacji. Mogą to być: edukacyjne pikniki, warsztaty kulinarne czy pszczele pochody. W tym roku organizatorzy akcji zdecydowali się także położyć większy niż dotychczas nacisk na działania skierowane
do najmłodszego pokolenia. Akademie Przyjaciół Pszczół to propozycja edukacyjnych aktywności dla dzieci spędzających lato w mieście i uczęszczających na wakacyjne zajęcia dodatkowe, podczas których będą mogły poznać pszczeli świat.

Z Kujawskim liczymy pszczoły w Polsce

W ramach naukowego filaru kampanii w tym roku po raz pierwszy w Polsce zostanie przeprowadzone pilotażowe badanie zagęszczenia pszczół, sygnalizujące w jaki sposób czynniki środowiskowe mogą wpływać na liczebność pszczołowatych. Metodologia badawcza została opracowana przez ekspertów programu - dr Annę i dr Lecha Krzysztofiaków z Wigierskiego Parku Narodowego (Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”) oraz tegorocznego partnera merytorycznego, Fundację Nasza Ziemia. Dodatkowo nad poprawnym przebiegiem badania czuwają eksperci: prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), oraz ekspert apidolog i pszczelarz prof. dr hab. Jerzy Wilde (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia: Podczas tego pilotażowego badania będziemy obserwować i brać pod uwagę różne czynniki wpływające na środowisko, tj. np.: obecność roślin inwazyjnych, stopień naturalności siedliska czy dostępność miejsc do gniazdowania, na życie występujących pszczołowatych.

Poparcie dla programu oraz Zasad Przyjaciół Pszczół można zadeklarować nie tylko na stronie www programu (http://www.pomagamypszczolom.pl/konkurs/index), ale także na na fanpage’u akcji na Facebooku (www.facebook.com/ZKujawskimPomagamyPszczołom).

 

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12