Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Zimowe schroniska dla nietoperzy

Kilkadziesit zimowisk dla hibernujcych nietoperzy przygotowali pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. 

Na potrzeby gackw i innych gatunkw tych ssakw zaadaptowano piwniczki opustoszaych gospodarstw i bunkry dawnej kwatery Luftwaffe k. Godapi.

Jak poinformowa dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski przed nadchodzc zim dokonano przegldu wszystkich obiektw, z ktrych korzystaj nietoperze i zadbano, eby pomieszczenia nie przemarzay.

Jak mwi zimowiska dla nietoperzy powstaj w Puszczy Rominckiej od ponad 10 lat. Na schronienia dla nich zaadaptowano dwa bunkry dawnej kwatery gwnej dowdcy Luftwaffe Hermanna Goeringa w Kumieciach, k. Godapi oraz 33 ziemianki, w wikszoci pozostae po opuszczonych od czasw II wojny rdlenych gospodarstwach.

- Na wielu obszarach zajmowanych obecnie przez Puszcz Rominck istniay kiedy wsie. Domw i zabudowa gospodarczych ju nie ma, ale pozostao sporo piwniczek ukrytych w lenej gstwinie - powiedzia dyrektor Parku.

Aby zapewni nietoperzom waciwe warunki zimowego snu, w obiektach uzupeniono ubytki cian, zamontowano nowe drzwi i zabudowano okna. Dodatkowo na stropach zamontowano cegy dziurawki z otworami, w ktrych mog si schroni hibernujce osobniki.

Dziki takim zabezpieczeniom w pomieszczeniach nie ma przecigw, panuje odpowiednia wilgotno oraz niska, ale stabilna temperatura. Hibernujcy nietoperz znacznie obnia temperatur ciaa, co spowalnia jego procesy yciowe. Korzysta wtedy jedynie z podskrnych zapasw tuszczu.

Wedug pracownikw Parku Krajobrazowego dziaania dla ochrony nietoperzy prowadzone s od ponad 10 lat, co przynosi wymierne korzyci. Z inwentaryzacji wynika, e co roku ze schronie korzysta coraz wicej nietoperzy. W 2005 roku stwierdzono zimowanie 45 nietoperzy, dwa lata pniej naliczono ich 114, a w ubiegym sezonie zimoway w nich ju 234 osobniki.

W schroniskach na terenie Puszczy Rominckiej pozostaj na zim nietoperze piciu gatunkw. Poowa wszystkich osobnikw to mroczki pozociste. Z piwniczek i bunkrw korzystaj te takie nietoperze jak nocek rudy, mopek, gacek brunatny i nocek Natterera.

Wszystkie te gatunki znajduj si w Czerwonej Ksidze Gatunkw Zagroonych. Nietoperze s objte w Polsce caoroczn, cis ochron gatunkow. Prawo zakazuje ich poszenia, przetrzymywania, zabijania oraz niszczenia siedlisk i kryjwek.

Remonty piwnic i adaptacj bunkrw sfinansowano ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz powiatu godapskiego. Projekt realizowaa Fundacja Puszczy Rominckiej we wsppracy z Parkiem Krajobrazowym.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej pooony jest midzy Godapi a ytkiejmami, w pnocno-wschodniej czci woj. warmisko-mazurskiego, przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Zajmuje powierzchni ponad 14,5 tys. ha.

Na Warmii i Mazurach s jeszcze trzy inne due zimowe siedliska nietoperzy. Dwa znajduj si w kompleksach bunkrw z czasw II wojny w. - dawnej kwaterze Adolfa Hitlera "Wilczy Szaniec", k. Gieroy oraz Kwaterze Gwnej Wehrmachtu w Mamerkach nad Kanaem Mazurskim. Trzecie schronienie nietoperzy odkryto przed rokiem w jednym z podziemnych kanaw burzowych w Olsztynie.

rdo: PAP

 

Archiwum aktualnoci

2018 1 2 3

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12