Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Zimorodek znad Drawy dolecia do Anglii

Zimorodek, ktry pod koniec padziernika przylecia do rezerwatu w hrabstwie Suffolk w Wielkiej Brytanii, zosta zaobrczkowany w Draweskim Parku Narodowym.

Jak poinformowa Roman Kucharski, wspopracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdasku, ktry zajmuje si zimorodkami od prawie 20 lat, jest to pierwszy potwierdzony przelot ptaka tego gatunku na Wyspy Brytyjskie. Oznacza to, e ptak gatunku Alcedo atthis pokona rekordow odlego dla tego kierunku – 971 km. Nie oznacza to jednak, e bya to najdusza wycieczka rodzimego zimorodka. Ornitolog podkreli, e zaobrczkowane przez niego ptaki odnajdywano w Hiszpanii (2,1 tys. km), we Francji (1,2 tys. km), a take w Szwajcarii, Holandii, Chorwacji i w Niemczech.

„Zasadniczo migruj ptaki modociane i to ich dotycz te rekordy przelotw. Osobniki dorose s w znacznej mierze osiade, bd przemieszczaj si na znacznie krtsze dystanse” – powiedzia Kucharski.

Brytyjski rekordzista zosta zaobrczkowany przez Kucharskiego jako piskl 6 lipca tego roku nad rzek Draw. To wanie tam, a take nad Wd i Brd s najwiksze populacje lgowe zimorodka w kraju.

Badacz przewiduje, e zimorodek najprawdopodobniej wrci z emigracji w kolejnym sezonie lgowym, czyli na wiosn przyszego roku. Ptaki te – wyjani - maj tendencj do powrotw w miejsca, gdzie si wylgy. „Anglia jest dla niego tylko miejscem, gdzie atwiej mu przetrwa zim. Zimorodki, ktre odleciay na zim (cz zostaje w kraju), powracaj do Polski na przeomie marca i kwietnia” – doda Kucharski.

Wedug ornitologa, zimorodki nie maj ostatnio lekkiego ycia. „Trzy ostatnie lata s dla populacji polskiej niowe. Sporo zimorodkw ginie w czasie surowych zim, kiedy to pomimo siarczystych mrozw nurkuj w celu zdobycia pokarmu i gin z przechodzenia lub godu” – powiedzia. Populacja tego gatunku szacowana jest na 2,5-6 tys. par, co sprawia, e jest on okrelany jako nieliczny. Tak due wahania liczebnoci gatunku zwizane s z warunkami, jakie panuj zim.

O odnalezieniu polskiego zimorodka w rezerwacie przyrody Orford Ness w Wielkiej Brytanii informowa portal BBC.

Kucharski przypomnia, e w przypadku znalezienia ptaka z obrczk naley ten fakt zgosi do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdasku (www.stornit.gda.pl).

rdo: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualnoci

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12