facebook

Zapraszamy do organizacji zbiórek ZSEE

Chcecie aktywnie włączyć się do tegorocznego "Sprzątania świata - Polska 2013"? Zorganizujcie zbiórkę ZSEE!

Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik swój stary Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE). Są to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.

Chcesz się przyczynić do ochrony środowiska? Zgłoś do nas swoją placówkę edukacyjną, firmę lub stowarzyszenie i napisz, że chcesz zorganizować zbiórkę ZSEE. Wraz z naszymi partnerami zbiórek postaramy się Wam pomóc w zorganizowaniu odbioru zebranych sprzętów. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia - piszcie na adres fundacja@naszaziemia.pl.

Dochód z zebranych ZSEE zostanie przekazany na program "Zielona Stopa Filantropa", którego głównym celem jest zwiększanie efektywności energetycznej poprzez wymianę starych sprzętów AGD na nowoczesne i energooszczędne ucządzenia w placówkach służących kształceniu i wychowaniu dzieci. Więcej informacji o programie i jego efektach można znaleźć na stronie www.teledar.pl.

Partnerem akcji jest Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., natomiast operatorem logistycznym firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

   

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12