25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Wiosenne porządki w Warszawie.


Sprzątane są ulice. Przypominamy, iż te administrowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta stanowią 40 % stołecznych ulic. Są one zamiatane z piasku, który zgromadził się przy krawężnikach przez zimowe miesiące i czyszczone z zalegających na nich śmieci. Wycinane są chwasty i trawy rozrastające się z trawników w kierunku jezdni. Firmy, które dokonują tych prac, działając na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta, zobowiązane są do wywiezienia zgromadzonych najczęściej w workach zanieczyszczeń do 24 godzin od ich zebrania.

Pozimowe porządki

Z warszawskich chodników znikają skrzynie z piaskiem. Usuwane są przerosty traw i chwastów zarastające płyty chodnikowe. Tereny, którymi opiekuje się ZOM: przejścia na skrzyżowaniach, dojścia do stacji metra, kładki, chodniki wokół parków przez nas administrowanych i na mostach, reprezentacyjne place, strefy SPPN są kompleksowo zamiatane z resztek pozimowego piasku.

W prace na rzecz miejskiego porządku włączona jest także grupa osadzonych z Zakładu Karnego Warszawa Białołęka oraz zespół pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta, zatrudnionych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych.

Na miejskich terenach zieleni przyulicznej trwa wiosenne wygrabianie i zbieranie pozimowych zanieczyszczeń. Przycinane są krzewy, a drzewa, głównie kuliste formy robinii, szerzej znane pod nad nazwą akacji, podlegają technicznym cięciom pielęgnacyjnym. Ściągany jest stroisz - zimowe, jodłowe przykrycie roślin, natomiast donice na kwiaty myte.

Podobnymi działaniami porządkowymi objęte są parki miejskie, które znajdują się pod opieką Zarządu Oczyszczania Miasta - Park Skaryszewski, Praski, Fosa, Ujazdowski, Pole Mokotowskie i Ogród Saski. Kontynuowane jest codzienne sprzątanie: zbieranie śmieci, opróżnianie koszy i czyszczenie alejek.

Wiosenne tulipany

Przed nami prace związane z wiosennymi nasadzeniami. W tym roku miasto zostanie obsadzone ok. 300 tysiącami kwiatów. Ukwiecenie wiosenne składa się głównie z czerwonych, żółtych i białych tulipanów oraz różnokolorowych bratków. Dla przykładu w samym tylko Śródmieściu w wazach i kwietnikach zasadzonych zostanie ok. 37 tysięcy bratków. Upiększą one m.in.: Pl. Bankowy, Trakt Królewski, ul. Bonifraterską. Tulipany rozkwitną na śródmiejskich rondach, w pojemnikach na kwiaty i donicach o łącznej powierzchni 214 m2, m.in. w Al. Jerozolimskich i na ul. Myśliwieckiej.

A gdy już na dobre zapanuje wiosenna aura zachęcamy do odwiedzenia nowowyremontowanych placów zabaw w Ogrodzie Saskim i Parku Praskim.

Źródło: Zarząd Oczyszczania Miasta

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12