25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Więcej drzew w stolicy

Blisko dziesięć i pół tysiąca drzew przybyło na terenie Warszawy w latach 2010-2014. Niemal połowa z nich została posadzonych w zamian za drzewa usuwane z terenów przeznaczonych pod inwestycje. Ale co tak naprawdę mówią statystyki przedstawione przez władze stolicy?

Z danych ratusza wynika, że w sumie w latach 2010-2014 na terenie Warszawy posadzono 109 945 drzew. To o blisko dziesięć i pół tysiąca (10 494) więcej niż wycięto (99 451) w analogicznym czasie. – Staramy się cały czas zapewnić mieszkańcom naszego miasta swobodny dostęp do terenów zieleni w stolicy. Dbamy, aby każdy z przedsiębiorców wykonujących inwestycje na terenie Warszawy dokonywał nasadzeń, które zniwelują ubytki w roślinności i drzewostanie. Od stycznia w naszych działaniach pomaga nam Pani Małgorzata Morończyk pełnomocnik ds. zieleni, która odpowiedzialna jest za opracowanie gospodarki drzewostanem dla całego miasta i wprowadzenie jednolitych standardów jego utrzymania – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Niemalże połowa nowych nasadzeń (45 426) związana była z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. W ramach decyzji umożliwiających wycinkę wnioskodawcy zobowiązywani byli do nasadzeń drzew i/lub wniesienia opłaty środowiskowej.

Problem w tym, że do statystyk wliczono również nasadzenia Lasów Miejskich. Gdyby ich nie wliczać i skupić się na terenach zieleni miejskiej w tym: parkach, skwerach czy ciągach komunikacyjnych, wyniki wyglądałyby o wiele gorzej. I tak wyciętych drzew było 99 451, a nasadzeń 45 426.

Nasuwa się również pytanie, ile z nowych drzew stanowi jakąkolwiek rekompensatę, jeśli uwzględni się ich wiek  w porównaniu z wiekiem usuniętych drzew, a przy tym porówna się ich wartość dla środowiska. Dodatkowo należy wziąć  pod uwagę, że śmiertelność młodych drzew jest dużo większa niż starszych, wieloletnich okazów. Eksperci podkreślają, że minimum jedno nowe drzewo za jedno usunięte to – z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody – rekompensata zupełnie niezadowalająca. – Rzetelne określanie liczby drzew, wprowadzanych w ramach kompensacji, wymaga docelowo przyjęcia odrębnej, usankcjonowanej prawnie, kompleksowej metody. Powinna ona odwoływać się do „kalkulatora” umożliwiającego organom administracji dokonywanie obliczeń liczby i jakości nowych drzew w zamian za egzemplarze usuwane, tak jak to ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych lub w Niemczech – komentuje dr Jan Łukaszkiewicz z SGGW.

Szczegółowe informacje dotyczące wycinek i nasadzeń na terenie Warszawy w latach 2010- 2014.

W roku 2010 na podstawie decyzji wydanych przez Wydziały Ochrony Środowiska dla poszczególnych dzielnic do wycinki przeznaczonych zostało 21 974 drzewa. W roku 2011 było to 21 599, w 2012 r. – 14 754, w 2013 r. – 16 932, a w roku 2014 – 24 192. Łącznie w okresie od 2010 do 2014 roku wyciętych zostało 99 451 drzew.

W analogicznym okresie w wyniku nasadzeń, dokonanych po uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów w stolicy przybyło 45 426 drzew. W roku 2010 było to 8 026, w 2011 r. – 9 677, w 2012 r. – 9 047, w 2013 r. – 7585, a w 2014 roku – 11 097 drzew.

W lata 2010 – 2014 jednostka Lasy Miejskie-Warszawa w ramach swoich działań na terenie warszawskich lasów posadziła 57 910 drzew. Zarząd Oczyszczania Miasta w tym samym czasie nasadził 3 672 drzewa, a Wydziały Ochrony Środowiska na terenie dzielnic m.st. Warszawy – 2 937 drzew.

Źródło: portalkomunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12