Formularz rejestracji 29 akcja

Ponad 200 uczestników z całej Polski i z zagranicy przyjedzie do Łodzi na warsztaty MIKROBIOT 2010. Spotkanie "Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska" odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 9-10 września.

Warsztaty, prowadzone w języku angielskim, organizuje Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. Współorganizatorami spotkania są: Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. W organizację konferencji włączyli się naukowcy z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi.

Celem warsztatów ma być utworzenie platformy dla nawiązania interdyscyplinarnej współpracy między badaczami z różnych stron świata, reprezentujących różne punkty widzenia. Wezmą w nich udział profesorowie, adiunkci, asystenci, doktoranci i studenci oraz osoby pracujące w laboratoriach i firmach pozauczelnianych.

"Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęło 17 wybitnych naukowców z Europy i Stanów Zjednoczonych, w tym 3 profesorów uczestniczących w pierwszej edycji warsztatów MIKROBIOT 2008 - poinformowała PAP prof. dr hab. Wiesława Rudnicka, kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ.

"Wygłoszonych zostanie 30 referatów, w tym 14 przez wykładowców zagranicznych - wylicza profesor. - Zaprezentowanych będzie też około 100 plakatów przez młodszych badaczy."

Prof. Rudnicka podkreśla, że organizatorzy chcieli stworzyć atmosferę, która sprzyjałaby dyskusji młodych badaczy - również studentów - z wybitnymi naukowcami z wiodących ośrodków naukowych Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12