Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma śmieci - są surowce! Sprzątanie świata - Polska 2017 Strona Miry

Uwaga, pożar!

Z pewnym opóźnieniem rozpoczął się w tym roku okres największego zagrożenia pożarowego, który zwykle trwa od początku kwietnia do końca października. Wiosenne słońce bardzo szybko wysusza zalegające na dnie lasu zeszłoroczne liście, które mogą stanowić pożywkę dla ognia.

W lasach państwowych rocznie wybucha około 3 tysięcy pożarów (w lasach prywatnych ponad dwa razy więcej) na powierzchni ponad 600 ha.

Najbardziej narażone na pożary są kompleksy leśne położone w pobliżu dużych miast i w regionach turystycznych. Najwięcej szkód odnotowujemy w młodych drzewostanach sosnowych.

Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasów. Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność z ogniem to tylko niektóre, choć przeważające, przyczyny ich powstawania. Jak każdej wiosny, także i w tym roku leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie i poza nim.

Jak się zachowywać, aby las był bezpieczny? Przede wszystkim w lesie nie należy używać ognia, a ogniska wolno palić tylko w miejscach wyznaczonych – po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Ta konsultacja z leśnikiem jest konieczna, bo w przeciwnym razie osoba, która obserwuje las z wieży lub na monitorze, może wziąć nasze ognisko za pożar i skierować na miejsce jednostki ratunkowe. Koszty takiej interwencji są bardzo wysokie. Jeśli wyznaczonego miejsca ogniskowego nie ma, to przy rozpalaniu ogniska trzeba zachować odległość 100 m od granicy lasu.

Ważne jest, aby czytać leśne tablice – informują one o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny. W przypadku katastrofalnego zagrożenia pożarami, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. To, czy las, do którego się wybieramy, nie jest objęty zakazem wstępu, możemy sprawdzić na stronie internetowej. Informacja o zakazach jest także podawana w ogłoszeniach umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej DGLP w Warszawie.

Nie śmiećmy w lesie! Zalegające śmieci to w dużej części materiały łatwopalne, których obecność w lesie zwiększa ryzyko występowania pożaru.

Jeżeli widzisz pożar, alarmuj – dzwoń na 112 lub 998.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Maria Nowicka-Szpakowicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, zdjęcia: Marcin Tomczak, Paweł Fabijański

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12