facebook

Szkolenia dla gmin – styczeń-maj 2013!

Już wkrótce odbędą się bezpłatne szkolenia dotyczące nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi, które dostarczą niezbędnych informacji o wprowadzanych zmianach.

Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem szkoleń jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z zakresu wprowadzonych regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Osoby do których szkolenia są kierowane to głównie przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych, w szczególności wójtów, burmistrzów, prezydentów bądź merytorycznych pracowników ich urzędów oraz do przedstawicieli firm zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach (daty szkoleń w poszczególnych lokalizacjach podane zostaną na dalszych etapach przygotowań projektu):

Szkolenia dla samorządowców:

Szkolenia dla firm obierających odpady komunalne:

Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z Fundacją Nasza Ziemia na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl oraz wysyłać zgłoszenia na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12