25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprztanie wiata - Polska :: 1994-2018 Sprztanie wiata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie

Rozpocz si szczyt klimatyczny ONZ. Przez dwa tygodnie przedstawciele ponad 190 krajw wiata, w tym Polski, bd szukali nowych rozwiza dla redukcji emisji CO2.

10 tys. km std rozpocz si wanie najwikszy i najwaniejszy szczyt ostatniej szansy na temat ochrony klimatu na wiecie. Prawie 10 tys. uczestnikw z ponad 190 krajw wiata przez dwa tygodnie bdzie pracowa nad rozwizaniami, ktre skutecznie pozwoliyby zatrzyma rosnce emisje i redni temperatur Ziemi poniej 2 stopni Celsujsza. W centrum wiatowych negocjacji polska prezydencja w Radzie UE mwi o spodziewanych wynikach spotkania. Politycznych uzgodnie na koniec konferencji dokonaj politycy, w tym  przewodzcy Radzie UE w tym obszarze minister rodowiska Marcin Korolec.

Wskazujc na najwiksze wyzwania, jakie stoj przed negocjatorami z caego wiata przedstawiciele Polski i Komisji Europejskiej mwili dzi m.in. o tym, e w Durbanie pracuje si nad osigniciem kilku wanych decyzji. Spord nich najwaniejsze s 3 kwestie: przyszo Protokou z Kioto, plan dojcia do nowego porozumienia o ochronie klimatu i wdraanie tych decyzji, ktre zapady ju na poprzednich szczytach – w tym w Cancun w 2010 r.

Negocjatorzy UE ju na pocztku podkrelaj, jakie warunki UE stawia w negocjacjach. Istotne z punktu widzenia UE jest przyjcie planu dziaa, ktry docelowo doprowadzi do nowego porozumienia, ktre miaoby wej w ycie nie pniej ni w 2020 r. i obejmowa 100 proc. emisji na wiecie.

Protok z Kioto, ktry wygasa z kocem 2012 r., jest narzdziem w walce ze zmianami klimatu, ale dzi wymaga zmian. Sam, niezmieniony Protok z Kioto nie wystarczy w walce ze skal zjawiska jakimi s obecnie zmiany klimatu. Brak kontynuacji Protokou to byaby za wiadomo dla spoecznoci midzynarodowej - poniewa nie byoby ju adnych barier redukcji emisji CO2.

Wicej informacji na stronie: www.klimatdlaziemi.pl

 

Archiwum aktualnoci

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12