25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca obchodzimy usatniowiony przez ONZ w 2013 roku Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Data ta upamiętnia uchwalenie w 1973 roku tekstu Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) zwaną też Konwencją Waszyngtońską. Obecnie do CITES przystąpiło 180 państw oraz UE.

Teogoroczna edycja skupia się na ochronie afrykańskich i azjatyckich słoni. W 2010 i 2012 100,000 słoni zostało zabitych dla ich ciosów tzw. kości słoniowej oraz skór. PAmiętajmy, że Przyszłość dzikiej przyrody w tym słoni jest w naszych rękach!

Garść ciekawostek na temat słoni (źródło: wikipedia.org)

Słonie afrykańskie są uważane za zwierzęta obdarzone wysoką inteligencją. Mózg słonia waży ok. 6000 g (czterokrotnie więcej niż mózg człowieka).

Przeciętna długość życia słonia wynosi około 65-70 lat w stanie dzikim i do 80 lat w niewoli. Notowano przypadki słoni osiągających ponad 80 lat.

Najstarsze skamieliny słoni afrykańskich pochodzą ze środkowego pliocenu.

Mimo że słoń afrykański jest właściwie zwierzęciem sawanny, potrafi przystosować się do innych warunków, dzięki czemu może żyć na obszarach położonych na południe od Sahary. Osiedla się jednak tylko tam, gdzie znajdują się źródła wody pitnej i miejsca do kąpieli.

 

Dodatkowe informacje na temat Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) dostępne są pod adresem: www.cites.org.

 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12